Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Acţiune FPAM, împotriva vânătorilor de la Botoşani

Mediatizată intens, atât în presa locală cât şi naţională, acţiunea de împuşcare a câinilor a intrat în atenţia FPAM. În acest sens, FPAM a formulat un denunţ cu privire la comiterea, de către un grup de vânători, a unor fapte ce constituie infracţiuni privind cruzimi faţă de animale şi ameninţări.
În perioada primei decade a lunii noiembrie, un grup de vânători au ucis cu sălbăticie şi cu încălcarea oricăror acte normative în vigoare zeci de câini în localităţile:Cordăneni, Vorniceni, Havîrna, Slobozia şi Ştiubieni şi altele din judeţul Botoşani.
În urma “autosesizării” IPJ Botoşani prin biroul arme şi muniţii a demarat verificări privind eventualitatea comiterii de infracţiuni. În urma verificărilor au rezultat următoarele:
-“Sâmbătă a fost organizată o vânătoare la raţe sălbatice şi o alta de combatere pisici, câini hoinari sau sălbăticiţi şi vulpi, în baza unei autorizaţii de vânătoare colectivă emisă pe 8 noiembrie. Aceasta are o valabilitate de 30 zile şi în baza ei s-a consemnat împuşcarea a 17 câini hoinari“. sursa:  http://botosaneanul.ro/stiri/ancheta-la-politie-masacrul-canin-din-judet-facut-legal//

-“Potrivit reprezentanţilor IPJ Botoşani, persoanele care au sesizat împuşcarea căinilor au refuzat să depună plângere, iar proprietarul bovinelor reclamate a fi rănite în cursul acţiunii nu a dorit la rândul său să conducă poliţiştii la locul unde se găseşte turma, motivând că nu cunoaşte unde se află în prezent.” citat din aceeaşi sursă.

Date fiind toate aceste lucruri cadrele IPJ Botoşani au concluzionat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de distrugere, uz de armă letală fără drept sau braconaj cinegetic.

Întrebarea noastră, firească, este dacă dintre poliţiştii care au “cercetat” cazurile este vreunul vânător.
Infracţiunile pentru care s-au “autosesizat” cei de la arme şi muniţii sunt :

-distrugere;
-uz de armă letală fără drept;
-braconaj cinegetic.

Au “omis“, din diferite motive, să se pronunţe cu privire la infracţiunile privind:

-cruzimi faţă de animale (art.6 alin.2 lit.a, b, h şi j);
-ameninţare (art.193 Cp);
-complicitate la cruzimi faţă de animale şi ameninţări;

Faţă de aceste “constatări” ale poliţiştilor botoşăneni FPAM depune un denunţ din conţinutul căruia vă expunem următoarele:
 
În prima parte a lunii noiembrie ( 10 şi 11 noiembrie) 2012, au avut loc, în localităţile menţionate, adevărate carnagii comise de către un grup de vânători. Se pare că aceştia erau vânători în cadrul filialei de la Darabani, conform declaraţiilor din presa botoşăneană. Cu prilejul acestor masacre au fost ucisi zeci de câini cu şi fără stăpân şi au fost rănite 3 vite („Am găsit o vacă împuşcată în spate, una într-un picior şi una în ochi” spune dl.Ioan Banariu proprietarul vacilor).
 
Acţiunile infracţionale au avut ca obiect şi ameninţarea unor persoane:

1.„Mi-au spus: dacă nu taci ţi-i dau să-i şi mănânci sau îţi trag la picioare. Noi mâncăm carne de iepure, ăştia ţi-i dau să-i mănânci dacă nu taci din gură”;
2.„Noi stăteam cu vacile pe câmp. Au venit ieri pe la 15.30. Doi câini erau legaţi şi ceilalţi doi erau liberi. Ne-au spus că trebuie să-i împuşte şi să dezlegăm câinii. Dacă nu le dăm drumul îi împuşcă aşa. Erau cu un Mitsubishi. Au mai fost împuşcaţi şi alţi câini în zona. La Slobozia s-au împuşcat mai mulţi” spune Ivan;
 
Abuzurile vânătorilor, care au ucis câinii însoţitori de turme sau cei ai persoanelor fizice (cei doi copii de 15 ani),  rezultă şi din prevederile art.23 alin1 lit.(prevederi necunoscute acestor vânători)
g) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în fondurile de vânătoare, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
h) circulaţia persoanelor sau a mijloacelor de transport însoţite de câini liberi, legaţi sau captivi, care aparţin altor categorii decât câinii de vânătoare sau însoţitorii de turme sau cirezi, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
i) permiterea însoţirii, în fondurile de vânătoare, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poartă jujeu;
j) circulaţia, pe fondurile de vânătoare, a persoanelor însoţite de câini, fără a fi purtaţi în lesă, din alte rase decât cele admise la vânătoare în România;

fapte ce sunt sancţionate ca şi contravenţii conform art.48 alin.1 lit.c şi d. din legea 407/2006
 
Toate aceste masacre au fost relatate de presa locală şi naţională.
 
În acest caz, vă supunem atenţiei două acte normative în vigoare, puterea lor juridică în funcţie de data adoptării şi aplicabilitatea fiecăruia:
Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările aprobate prin Legea 9/2008, ce au un caracter general, se referă la toate animalele cu şi fără stăpân.
 
Conform prevederilor art.6 alin(2), “În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:

a) omorârea animalelor, cu intenţie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
 

Aceste fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform art.23 pct.3, lit.c : “cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei”.
 
Legea 407/2006, privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic.
Art. 1. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
ţ) vânat – exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;
u) vânătoare – acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate.
v) vânător– persoana fizică ce practică vânătoarea în condiţiile prezentei legi;
Art.31
(4) Autorizaţia de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizaţia pe terenurile incluse în fondul de vânătoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.
 
Art.19
(3) Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor de vânătoare, se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracţiune.
(4) Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin.(3) se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participă şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate.
 
După cum puteţi observa câinii şi pisicile nu constituie „vânat” , nu intră sub incidenţa legii vânătorii şi nu este nevoie de „autorizaţie de vânătoare”.
 
Odată cu apariţia legii 9/2008, privind modificarea şi completarea legii 205/2004, privind protecţia animalelor, act normativ ce exprimă voinţa legiuitorului ulterior legii 407/2006, art.19, 34 şi 39.1 (prevederile cu privire la câini şi pisici)   din legea 407/2006 devin inoperabile.

Ele nu pot face derogare de la legea 9/2008 emisă ulterior legii 407/2006.
În acest caz, uciderea câinilor cu sau fără stăpân şi a vitelor nu fac obiectul legii 407/2006 legea vânătorii.
Dispoziţiile art.19, 34 şi 39.1, în ceea ce priveşte cânii şi pisicile, sunt în contradicţie cu însăşi conceptul legii 407/2006.

FPAM solicită cercetări amănunţite, efectuate cu bună credinţă de către organe de poliţie, care nu sunt vânători şi, tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

FPAM solicită organelor de cercetare penală următoarele:
–          identificarea faptaşilor, participanţi la acţiunile de ucidere a câinilor cu şi fără stăpân şi provocarea de răni vitelor;
–          identificarea fondului de vânătoare, ţinând cont de faptul că, aşa cum rezultă din materialul filmat, cadavrele de câini se aflau la 20 m de drumul naţional;
–          ridicarea armelor de vânătoare, până la soluţionarea dosarului penal pentru ca aceste persoane să nu mai comită astfel de infracţiuni, persoane ce constituie un real pericol public;
–          depunerea, la dosarul cauzei, a probelor prelevate de poliţiştii de la arme şi muniţii, care aveau obligaţia prelevării de probe în vederea examenului anatomopatologic din care să rezulte cauza decesului câinilor împuşcaţi precum şi rănirea celor trei vite.
–          identificarea copiilor de 15 ani care au fost obligaţi, prin ameninţări, să îşi dezlege câinii pentru a fi ucişi de vănători;
–          identificarea paznicului vacilor, care au fost rănite prin împuşcare de către vânători, şi a proprietarului acestora;
–          audierea tuturor persoanelor care au fost martore ale evenimentelor petrecute în toate localităţile menţionate;
–          audierea tuturor persoanelor vătămate;
–          solicitarea autorizaţiilor de vânătoare atribuite făptaşilor, pentru zilele în care au comis faptele relatate în presa locală;
–          motivul pentru care, vânătorii, au împuşcat câinii cu şi fără proprietar;
–          motivul pentru care, vânătorii, au ameninţat localnicii cărora le-au fost împuşcate animalele.

Să nu uităm că poliţiştii botoşăneni s-au pronunţat identic, demostrându-şi reaua credinţă în exercitatrea funcţiei, slaba pregătire profesională (sau ajutorul dat infractorilor), şi în cazul uciderii celor 236 de câini din adăpostul public Botoşani în anul 2011.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply


Hit Counter provided by Skylight