Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Cine urmează ?

Amploarea pe care a luat-o „cazul Spike” de la Cernavodă, precum şi alte cazuri asemănătoare ale căror protagonişti sunt „activişti de seamă” în domeniu, ne-a determinat să aducem la cunoştinţa celor care nu au informaţii corecte şi „îndestulătoare” despre implicarea acestora în distrugerea noţiunii de protecţie a animalelor, noţiunii de organizaţie de profil precum şi „persoanele” de care se folosesc în „susţinerea cauzei lor”.

Vă vom relata doar trei cazuri, deocamdată, care au intrat în atenţia noastră:

Cauza I

Cazul „Gina Ardeşeanu” – Bucureşti.

În data de 30.03.2012, numita Carmen Arsene, în numele FNPA, depune la „Secţia 8 Poliţie Bucureşti sect.2” adresa cu nr.143/30.03.2012 prin care sesizează „un caz de cruzimi faţă de animale comise de numita  Virginia (nu-i cunoaştem numele de familie)”.  Menţionează reclamanta că, „numita Virginia deţine aproximativ 80 de animale în condiţii improprii” acestea fiind „lipsite de hrană, îngrijiri medicale, nu au un spaţiu de mişcare şi nici condiţii minime de întreţinere”. 

Pentru a înţelege foarte bine, vă redăm ce înseamnă cruzime faţă de animale, conform art.6 alin.2 din Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările aprobate prin legea 9/2008, la care numita Carmen Arsene se laudă că a şi lucrat în Parlamentul României:

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:

a) omorârea animalelor, cu intenţie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;
h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.

Aceasta a cerut Poliţiei „demararea unei anchete penale şi să faceţi totodată demersurile necesare pentru obţinerea unui mandat de confiscare a animalelor având în vedere refuzul permanent al reclamatei să dea animalele către FNPA.”   

Până aici toate „bune” dar nu cunoaştem unde are FNPA adăpost, care este personalul ce se va ocupa de aceste animale şi specializarea acestuia, sursele de finanţare privind întreţinerea acestora pe durata desfăşurării cercetărilor sau, ulterior, dacă acestea le sunt favorabile,  pe  toată durata vieţii şi, cel mai important lucru, dacă „această acţiune a FNPA” este cunoscută de către toţi membri fondatori şi aprobată de către aceştia.

Carmen Arsene schimbă „macazul” şi informează Poliţia că: „asociaţia Barks, sub supravegherea şi consilierea directă a FNPA este dispusă şi îşi asumă preluarea tuturor animalelor confiscate”.

Dar întrebarea este: Cine este „asociaţia Barks”?.  Conform traducerii  Barks înseamnă – latră.  Înţelegem astfel că este vorba de „asociaţia lătrătorilor”.  Dar nu cunoaştem „ţara lor de baştină”. 

Pentru ca „tacâmul” să fie complet, Carmen Arsene  indică printre martori şi „reprezentanţii FNPA” fără a-i nominaliza concret.

Acest lucru ar fi trecut neobservat, dacă acelaşi „FNPA”, de această dată prin av.Ruxandra Bizera nu ar fi depus la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti, o cerere de Ordonanţă preşedinţială prin care solicita instanţei „să pronunţe o hotărâre de urgenţă, cu precădere, fără citarea părţilor, fără somaţie şi fără trecerea unui termen” privind „preluarea în grijă şi în custodie, de către subscrisa FNPA, a tuturor animalelor deţinute de pârâtă…până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a sesizării subscrisei înregistrate sub nr.143/30.03.2012 la secţia de Poliţie 8

În întâmpinarea depusă, FNPA menţioneză declaraţiile „unor martori obiectivi şi nepărtinitori precum Kirsten Rasmussen Frangogiannis şi Michal Starosta, cetăţeni străini, dar şi  Grigoreta Mareş şi veterinar Carmen Pricop.”. 

În acelaşi timp, Virginia Ardeşanu susţine interesul FNPA (confundând, din necunoaştere, FNPA cu Carmen Arsene) în bunăstarea animalelor sale ca reprezentând de fapt „interesul imediat al reclamantei de a deţine controlul în numărul de câini şi pisici exportabile, în condiţiile în care sunt valori materiale foarte mari în joc” (pag.5 paragraful al III-lea)

FNPA apreciază că declaraţia d-nei Cichi Patricianu poate fi luată în considerare …de vreme ce afirmaţiile acesteia nu corespund realităţii”, d-na Cichi Patricia declarând că „toate animalele Virginiei Ardeşanu erau castrate şi nu era nici un animal  bolnav de parvoviroză,  jigodie, leptospiroză sau altă boală mortală.” .

Denigrările împortiva martorilor d-nei Gina continuă,  FNPA precizând că: „d-na veterinar (n.a. dr.Sasu Aurora Emilia) este în fapt foarte rezervată în afirmaţiile sale legate de starea de sănătate a animalelor Virginiei Ardeşanu

Cu privire la declaraţiile d-nei Monica Dănişor, FNPA precizează instanţei că: „…în conformitate cu informaţiile adresate către FNPA (neprecizând modalitatea prin care FNPA a intrat în posesia acestora) de diferite persoane cunoscute ale d-nei Monica Dănişor, că acesta este privită de diverşi membri din comunitate ca fiind o persoană care ar putea suferi de afecţiuni psihice.”.  Nimic mai jignitor.

Înţelegem prin aceasta că toţi cei implicaţi în acţiunea împotriva d-nei Gina Ardeşanu sunt „stabili psihic”,  adică nu suferă de nicio boală psihică,  în timp ce toţi ceilalţi „ar putea suferi de afecţiuni psihice”.

Toate bune şi frumoase până la semnatarii aceste întâmpinări:
Din partea FNPA: av. Ruxandra Bizera şi Claudia Dumitru, necunoscând faptul dacă membrii fondatori au cunoştinţă de persoanele care îi reprezintă legal. Din cunoştinţele noastre, NU.

Prin decizia civilă nr.2182 R din 05.09.2012, obligă numita Ardeşanu la „predarea în grijă şi în custodie către reclamantă (FNPA) a tuturor animalelor deţinute”.

Până în acest moment FNPA nu a fost interesată să ia în custodie animalele pentru care a făcut atâta „mizerie” şi a denigrat organizaţii şi persoane din protecţia animalelor. Asta doar pentru motivul că, „predarea în grijă şi în custodie” nu dădea posibilitatea dreptului de a dispune asupra acestora. 

Îmi este greu să cred că o persoană ca Virginia Ardeşan, asistentă medicală de profesie, ar face ceva împotriva animalelor. Poate doar ar solicita „persoanelor interesate” să fie mai transparente, în cazul „adopţiilor internaţionale”, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu a precizat „FNPA” care este legea care reglementează „adopţiile internaţionale”, să înţeleagă mai bine şi d-na Ardeşanu.

În conformitate cu Deciziile europene în materie se pot face adopţii în număr de 1 la 5 câini numai de către adoptator, al cărui nume va fi trecut în paşaportul câinelui, iar transportul acestuia la domiciliul adoptatorului poate fi făcut de o persoană în numele adoptatorului cu indicarea expresă a adresei de destinaţie a acestuia şi numai după ce îndeplineşte condiţiile impuse.

Cum pot nişte persoane care nu au nicio calitate în FNPA să acuze şi să catalogheze persoane care şi-au dedicat viaţa, şi-au riscat profesia, şi-au consumat ultimele fonduri şi şi-au vândut casele ca să salveze de la moarte „nişte amărâţi de câini”, asigurându-le, aşa cum au putut, dreptul la viaţă, în România şi nu prin aşazise „adopţii internaţionale” spre ţări unde câinii umblă cu covrigi în coadă.  Nu ştim dacă acesta este scopul statutar al „federaţiei” respective, dar ar fi interesant de aflat.

FPAM trage un semnal de alarmă iubitorilor de animale care doresc că cunoască unde ajung animalele lor că „dacă puneţi multe întrebări” păţiţi ce a păţit Gina.

Citiţi aici documentele d-rei Carmen Arsene – FNPA în cazul Gina Ardeşanu

Cauza II

Save the Dogs… interesată de câinii asociaţiei „Prietenii animalelor” – Focşani.

Asociaţia „Prietenii animalelor” din Focşani a făcut o solicitare asociaţiei „Save The Dogs…” – Cernavodă condusă de Sara Turetta, să îi ajute cu efectuarea câtorva sterilizări şi tratamente la câinii deţinuţi de către aceştia, circa 300. Au avut surpriza ca reprezentanţii acestei asociaţii să considere că nu mai este cazul de a-i ajuta ci vor analiza, împreună cu Carmen Arsene, dacă să facă toate demersurile în vederea preluării câinilor din adăpostul asociaţiei pe motiv de mizerie, câini cu diverse boli, etc.

Vicepreşedinta asociaţiei, d-na Valeria Lungu, a contactat FPAM căruia i-a relatat presiunile la care a fost expusă şi ameninţările formulate de către Sara Turetta.

Reprezentanţii FPAM au îndrumat-o pe d-na Lungu „ fie de acord” cu „preluarea” de către Save The Dogs…” a câinilor cu următoarea condiţie: „de  formalităţile privind condiţiile de predare-primire a câinilor din adăpostul asociaţiei „Prietenii animalelor” – Focşani se va ocupa personal dl. Mircea Şerbănoiu”.

Din acel moment Asociaţia Save The Dogs nu a mai fost interesată în „preluarea” câinilor.

Informaţii detaliate, cu privire la această situaţie prezentată, vă pot fi puse la dispoziţie de către reprezentanţii Asociaţiei „Prietenii animalelor” Focşani prin d-na Lungu Valeria.

Cauza III

FNPA şi Save the Dogs…interesate de câinii asociaţiei Spike Cernavodă şi de a nu mai avea „concurenţă” în zonă.

Asociaţia de protecţie a animalelor „Spike” din Cernavodă îşi desfăşoară activitatea cu resursele financiare de care dispun, uneori foarte precare, pentru a întreţine circa 300 de animale într-un adăpost amenajat pe un teren obţinut în baza contractului de concesionare nr.49/04.01.2005, pentru o perioadă de 25 de ani. Începând cu data de 01.12.2012 Consiliul Local Cernavodă „reziliează” acest contract, probabil la indicaţia unor persoane interesate direct, prin HCL nr.207/17.12.2012, pentru o dată anterioară şi fără a lua în calcul că orice act normativ îşi produce efectul de la data adoptării/aprobării şi nu retroactiv.

În acest sens „Save The Dogs…”, se pare că, doreşte să ia „în custodie” aceste animale, făcând toate demersurile în acest sens, prin denigrări, atât pe plan naţional cât şi internaţional, la adresa organizaţiei Spike. Mai mult îşi ia ca aliat pe Carmen Arsene care în numele FNPA depune la primăria Cernavodă o adresă din care rezultă că: „…suţinem decizia în ceea ce priveşte acţiunea de închidere a adăpostului administrat de asociaţia „Spike” având în vedere situaţia animalelor de care suntem adesea încunoştinţaţi: lipsa hranei (ori hrănirea în cantităţi insuficiente), lipsa asistenţei medicale, lipsa condiţiilor de deţinere în conformitate cu normele de protecţie a animalelor.”

Deci, Carmen Arsene alias FNPA susţine o decizie aberantă, având în vedere o situaţie „de care este adesea încunoştinţată” fără a face personal verificări, şi, aşa cum zicea o reprezentantă FNPA, “fără a veni cu soluţii” în sprijinul acestei organizaţii..

Mai mult, „FNPA” subliniază că „suntem pe deplin de acord cu această acţiune de închidere a adăpostului, ce considerăm că vine în sprijinul deplin al animalelor, în condiţiile în care acestea vor fi transferate către asociaţia „Save the Dogs” pentru tratament, îngrijire şi întreţinere”.

În concluzie FNPA este  „pe deplin de acord” cu închiderea adăpostului dar numaiîn condiţiile în care acestea vor fi transferate către asociaţia „Save the Dogs…”,  încălcând prin aceasta dreptul legal al deţinătorilor de animale şi antepronunţându-se cu privire la „confiscarea” animalelor deţinute de către Spike.

Citiţi documentul depus de Carmen Arsene – FNPA

Nu înţelegem de ce în Cernavodă „Save The Dogs..” trebuie să fie singura organizaţie a cărei activitate este finanţată din sponsorizări şi donaţii internaţionale prin denigrarea organizaţiilor din România (Sufleţel – Călăraşi, Spike Cernavoda, Radu Petre – Curtea de Argeş, Prietenii animalelor-Focşani, etc)  

Nu spunem că în adăposturile private sau în curţile particularilor, care deţin între 100 şi 800 de câini, situaţia este roză dar nici deplorabilă aşa cum doreşte Carmen Arsene să ne convingă.

Refugiul SPIKE Cernavodă

Înţelegem în sfârşit înteresul acesteia pentru animalele deţinute  în spaţii „ private” (adăposturi ale ONG-urilor, proprietarii de animale, etc)   şi dezinteresul privind deţinerea animalelor în spaţii „ publice”, (adăposturi publice, gradini zoologice, circuri,  precum şi neimplicarea în stoparea cruzimilor faţă de animale, dovedite deja, în adăposturile publice din Botoşani, Paşcani (unde Carmen Arsene în persoană a recomandat asociaţiei Axi Hope să o lase mai „moale” cu atacul la adresa autorităţilor, probabil aceeaşi recomandare a fost făcută şi către asociaţia ADOR Botoşani), Rădăuţi, Focşani, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Rm Vâlcea, Timişoara, Braşov, Cluj, Bucureşti (adăpostul Odăi), etc., de care, se pare, Carmen Arsene nu este interesată direct, iar acţiunile FNPA sunt inexistente.

A nu se înţelege că noi am fi de acord cu rele tratamente şi cruzimi faţă de animale în cazul în care aceastea ar fi rezultatul faptelor unor persoane rău intenţionate, care doresc şi reuşesc să provoace suferinţe animalelor, prin orice mijloace, în mod intenţionat, etc.

Detalii se pot obţine de la preşedintele asociaţiei Spike Cernavodă.

Concluziile le vor trage adevăraţii protectori de animale urmând să constate ce îi aşteaptă pe viitor din partea FNPA alias Carmen Arsene.

Noi am înţeles de ce Carmen Arsene a inflamat internetul cu aberaţia privind faptul că legea 771/2007 (legea Marinescu II) are prevederi „abuzive şi inoportune”,  unele dintre acestea fiind identificate la pct.4 şi 5 din „comunicare”.

Legea poate fi modificată la Camera Deputaţilor şi poate reveni la „forma iniţială” pentru cei „interesaţi” de acest lucru.

Iar cei interesaţi de acest lucru, se pare că, sunt „vârfurile de lance” ale exportului masiv de câini deoarece nu le convine că:

toţi câinii vor fi sterilizaţi  si returnati  iar o parte vor rămâne în adăposturi, ei preferând ca străzile să fie pline de câini, să aibă de unde alege;

eutanasierea este interzisă, în acest mod nu mai pot solicita bani de „dincolo”  deoarece este greu să mai invoci faptul că România este „barbară” şi ucide câinii comunitari;

-înregistrarea câinilor este obligatorie, în acest fel existând un control al câinilor deţinuţi.  Nu se doreşte acest „control” pentru a putea desfăşura activitatea de „export” fără responsabilităţi;

obligaţia microcipării câinilor. Odată microcipaţi numărul microcipului va fi trecut în Carnetul de sănătate sau Paşaportul câinelui alături de numele proprietarului şi adresa la care este deţinut câinele. Acest lucru ar putea să scoată la iveală numărul exact de câini deţinuţi de acea persoană şi locul unde ar putea ajunge ulterior. Câinii adoptaţi în spaţiul european vor avea adoptatori reali, orice persoană interesată putând obţine informaţii complete despre aceştia fără a leza interesele nimănui.  

se doresc adopţii reale pe baza unor condiţii clare care responsabilizează adoptatorii, fie ei cât de puţini.

Sigur că aceste prevederi înăspresc condiţiile privind adopţiile responsabile (naţionale sau internaţionale) dar nu le fac imposibile, transpareanţa acestora va fi la îndemâna oricărei persoane interesate.

FPAM doar a tras un semnal de alarmă pentru iubitorii de animale care doresc cu adevărat binele animalelor din România.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply


Hit Counter provided by Skylight