Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Interzicerea pe piaţă a importului şi exportului de blănuri de pisică şi câine

Având în vedere faptul că:
– în ultimele decenii , cererea pe piaţa de desfacere a produselor vestimentare din blană şi de încăltăminte, este în creştere;
– câinii şi pisicile sunt considerate în Uniunea Europeană, animale de companie;
– în unele state asiatice, producerea de haine de blană se bazează exclusiv pe folosirea câinilor şi pisicilor pentru obţinerea blănurilor  şi a pieilor, iar condiţiile în care aceştia sunt crescuţi şi apoi ucişi nu respectă sub nicio formă normele minime de protecţie, 

a fost elaborat şi publicat Regulamentul Consiliului nr.1523/2007 de interzicere a introducerii pe piaţă şi a importului în comunitate sau a exportului din comunitate  de blănuri de pisică şi de câine şi de alte produse care conţin asemenea blănuri.
Interdicţia a fost adoptată pentru a răspunde preocupărilor cetăţenilor europeni,  care consideră pisicile şi câinii ca fiind animale de companie şi, prin urmare, nu doresc să cumpere produse care conţin blănuri de pisică şi câine.

La nivelul UE, 15 state membre au adoptat legislaţii naţionale pentru a restricţiona producţia şi comerţul cu blănuri de pisică şi de câine.

Blănurile de pisică şi câine nu sunt uşor de deosebit de alte tipuri de blănuri sau de materiale sintetice utilizate ca imitaţie de blană. De menţionat cazurile speciale al blănurilor utilizate drept căptuşeală sau ornament al hainelor (ex: gulerul unei mantale), în jucării sau accesorii (ex: inele pentru chei cu animale cu blană).

haina1

Interdicţia privind blănurile de pisică şi câine se aplică în Uniunea Europeană de la data de 31  decembrie 2008.

Articolul 7 din regulament prevede: „Până la 31 decembrie 2010, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv activitățile vamale în legătură cu aceasta”. Raportul din 13.06.2013 reprezintă răspunsul Comisiei la respectiva cerere.

În acest sens Comisia a înaintat un Raport Parlamentului European şi Consiliului.

Raportul urmăreşte să ofere o imagine de ansamblu privind punerea în aplicare a interdicţiei privind blănurile de pisică şi de câine în UE în 2009 şi 2010. Adoptarea raportului a fost întârziată din cauza necesităţii ca statele membre să colecteze suficiente informaţii privind punerea în aplicare a interdicţiei. Unele date au fost primite doar la începutul anului 2012, ceea ce a permis realizarea unei analize complete doar în cursul anului 2012.

În vederea întocmirii raportului, Comisia a utilizat următoarele surse de informaţii:

 • răspunsurile statelor membre la un chestionar trimis de Comisie în 2011;
 • informaţiile trimise de statele membre cu privire la sancţiunile aplicabile în cazul încălcărilor regulamentului;
 • corespondenţa părţilor interesate sau a statelor cu Comisia;
 • rezultatele unei reuniuni organizate la data de 18 ianuarie 2012 de Comisie pentru a discuta punerea în aplicare a interdicţiei

Cea mai mare parte a statelor membre modifică legislaţia lor naţională pentru a introduce sancţiuni administrative şi/sau penale în cazuri de încălcări ale interdicţiei.

În cele din urmă, toate statele membre au competenţele legale de a confisca produsele ilegale şi de a solicita distrugerea lor.

Sancţiunile aplicabile în statele membre sunt:

– Administrative: de la 250 – 500 euro până la 20.000 euro                                                              – Penale: amenzi de la 1500 până la 40.000 euro ; închisoare de la 4 luni la 3 ani.

Statele membre au utilizat cel mai mult microsopia, analiza ADN-ului şi identificarea speciilor de animale prin spectrometrie de masă MALDI-TOF.

Controalele efectuate în anul 2010, pentru a preveni importurile,  se prezintă astfel:  

 • transporturi verificate = 25275
 • transporturi de la care s-au prelevat probe = 5
 • transporturi neacceptate pentru importare = 2
 • transporturi confiscate = 67                                                                                                                                                                                                     

Controale efectuate în magazine şi la comercianţii cu amănuntul pentru introducerea ilegală a unor blănuri de pisică şi câine pe piaţa UE în 2010 :

 • magazine şi comercianţii cu amănuntul = 169
 • transporturi de la care s-au prelevat probe = 52
 • confiscate din magazine şi comercianţii cu amănuntul = 40 (66 în 2009)
 • distruse provenite din magazine şi comercianţii cu amănuntul = 28 (56 în 2009)

Metoda de identificare a blănurilor de pisică şi de câine utilizată în România este MALDI-TOF

Această situaţie este destul de îngrijorătoare ţinând cont de numărul exagerat de câini şi pisici ce fac obiectul “adopţiilor internaţionale” şi a relaţiilor “contractuale” ale unor persoane la nivel UE cu producţia de haine de blană şi încălţăminte din lumea asiatică şi producţia clandestină locala.

România dispune de următoarea reglementare în domeniu:

art.9 din OUG155/2001 – “Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi alte produse.”  sancţionată contravenţional cu amendă de la 1000 la 2500 de lei.

OG984/2005 actualizată:
art.5 lit. l) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice sau juridice:
1. creşterea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri sau produse care conţin asemenea blănuri în vederea comercializării;
2. utilizarea blănurilor provenite de la câinii şi pisicile eutanasiate şi a produselor care conţin astfel de blănuri, precum şi importul sau exportul acestora;
3. sacrificarea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri şi produse care conţin asemenea blănuri.

“Sacrificarea” câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri şi produse care conţin asemenea blănuri constituie infracţiune în conformitate cu prevederile legii 9/2008 (legea Marinescu I) şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani

 

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight