Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!
      Federatia îşi desfăşoară aczivitatea exclusiv din cotizaţii, donații și sponsorizări. Donația ta, oricât de mică, contribuie la salvarea unui animal. Federatia nu a primit și nu primește fonduri de la vreo primărie, de la stat sau din fonduri europene.

FPAM a fost acceptată în CES

Ziua de 31.07.2013, zi istorică pentru protecţia animalelor şi mediului din România.

La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Primul Ministru, dl. Victor Viorel Ponta a aprobat, ca parteneri de dialog şi reprezentanţii Federaţiei pentru Protecţia Animalelor şi Mediului, fapt concretizat prin

Decizia nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic si Social – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 01.08.2013.

Pentru a înţelege mai bine importanţa acestui fapt, pentru cei care nu cunosc, vă informăm următoarele:

  1.  Ce este Consiliul Economic şi Social (CES)?

 Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai societăţii civile organizate.

Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor de acte normative din domeniul său de competenţă. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.

 2.      Care sunt atribuţiile Consiliului Economic şi Social (CES)?

a) avizează actele normative din domeniile de competenţă, iniţiate de Guvern sau de Parlament, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative;

b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din propria iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale;

c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;

d) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992.

Iniţiatorii proiectelor de acte normative din domeniile de competenţă au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. Iniţiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atât în comisiile permanente, cât şi în plenul Consiliului Economic şi Social, la invitaţia acestuia.

Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţă iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

3.      Cu ce ajută intrarea FPAM în CES protecţia animalelor şi mediului din România?

Aşa cum aţi putut constata:

-FPAM este recunoscută ca singura autoritate  în domeniul protecţiei mediului, în care intră şi animalele, din România;

-FPAM are un cuvânt de spus cu privire la actele normative iniţiate de  Guvern şi Parlament pentru domeniul de competenţă;

-FPAM poate iniţia proiecte de acte normative din sfera ei de activitate, care vor fi avizate de către reprezentanţii CES;

-FPAM poate primii orice propuneri sau proiecte de acte normative pe care, împreună cu iniţiatorii, le înaintează Consiliului spre avizare.

 4.      Ce ne-a recomandat?

A. Personalitatea incontestabilă şi perseverenţa actiunilor d-lui Marius Marinescu – preşedintele fondator al FPAM autor a nu mai puţin de 12 legi în vigoare:

-Legea 205/2004 privind protecţia animalelor; (Legea Marinescu I)

-Legea 330/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free;

-Legea 250/2006 pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 380/2006 pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-Legea 394/2006 pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea;

-Legea 188/2007 pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;

-Legea 37/2008 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;

-Legea 144/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995;

-Legea 170/2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona “Parcul Bordei”;

-Legea 234/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

-Legea 239/2008 pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit;

-Legea 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Legea Marinescu I).

B. Expertiza celor peste 20 de ani de activitate în domeniul protecţiei animalelor şi mediului a fiecărui membru fondator precum şi a reprezentanţilor Consiliului de conducere al FPAM printre care:

-Şerbănoiu Mircea, Gheorghe Zamfir, av. Paula Iacob, Trifu Dănuţ Angelor, Beck Maria, Radu Ţermure, Codrin Ştefănescu şi alţii.

5.      Obiectivele FPAM până la 31.12.2013?

-apel unic de urgenţă 112 şi pentru protecţia animalelor şi mediului;

-finalizarea adoptării modificărilor şi completărilor la OUG155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân (Legea Marinescu II);

-înfiinţarea Poliţiei Animalelor.

6.      Ce îşi doreşte FPAM ?

-o colaborare reală şi eficientă cu toate organizaţiile din România care au ca activitate protecţia animalelor şi mediului;

-cei interesaţi pot depune  propunerile lor sau proiectele de acte normative, la departamentele Mediu – Dl. Trifu Dănuţ Angelor şi Protecţia Animalelor – Beck Maria sau direct pe adresa de mail – office@fpam.ro  în vederea evaluării şi stabilirii de întâlniri de lucru.

 7.      Cui datorează FPAM aceste realizări?

În primul rând echipei FPAM care a acţionat unitar şi cu perseverenţă urmărindu-şi agenda şi realizând fiecare obiectiv început.

Tuturor celor care i-au fost alături, în perioada de la înfiinţare şi până în prezent, şi celor care au participat efectiv la majoritatea actiunilor iniţiate de noi.

Reprezentanţilor instituţiilor statului, cu putere de decizie (ANSVSA şi MAI), care au înţeles că FPAM este un bun partener de  dialog şi acţiune acordându-i recunoaşterea meritată în domeniul de competenţă.

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight