Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Serviciul public de gestionare a câinilor din Mangalia, în atenţia FPAM

25 Noiembrie 2014 este data la care, reprezentanţii FPAM, au putut da curs solicitărilor şi sesizărilor din ultimul an venite din partea unor iubitori de animale din Mangalia. În tot acest timp, deşi reprezentanţii FPAM nu au ajuns fizic la Mangalia, aceştia au făcut toate demersurile necesare în vederea obţinerii de informaţii ce ar fi putut conduce la măsuri legale venite în sprijinul câinilor din municipiu. Acţiunea a vizat Serviciul public de gestionare a câinilor, adăpostul public, întâlnirea cu iubitorii de animale disponibili, reprezentanţii serviciului public concesionar, reprezentanţii Serviciului din cadrul Primăriei şi dl. Dumitrana Romulus (manager City) consilier personal al primarului.

Constatările noastre, în urma discuţiilor purtate şi a documentelor primite până la acea dată, au fost următoarele:

– Consiliul Local al Municipiului Mangalia nu a înfiinţat, în conformitate cu prevederile legale, un Serviciu Public specializat de gestionare a câinilor de pe raza municipiului;
– Consiliul Local al Municipiului Mangalia a aprobat, prin HCL 12/28.01.2014  “concesionarea prin licitaţie publică deschisă a Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Mangalia“, adică a unui serviciu public pe care nu îl are înfiinţat;
Studiul de oportunitate şi caietul de sarcini, aprobate prin acelaşi HCL, nu prevăd Motivele economico financiare care au stat la baza deciziei de delegare a gestiunii acestui serviciu către o terţă persoană;
– Serviciul Public Specializat de Gestionare a Câinilor a fost concesionat, se pare, unui apropiat al primarului, cu încălcarea dispoziţiilor art.2 alin.4 din OUG155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân, republicată;

– Conform prevederilor Contractului de concesionare nr.04/20.05.2014, reprezentanţii acestui serviciu public va realiza următoarele:

a) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor persoanelor fizice sau juridice cât şi a propunerii autorităţii locale;
b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor;
c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică;
d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi;
e) eutanaiserea câinilor bolnavi incurabil, răniţi în condiţii legale, de către personal specializat al serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj;
f) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul de specialitate al autorităţii sanitar veterinare.

– Conform acestui contract de concesionare, concesionarul nu are dreptul să eutanasieze câinii care nu suferă de boli incurabile, prevedere ce a fost încălcată, fapta intrând sub incidenţa dispoziţiilor art.23 alin.1 lit.a.
– Concesionarul încalcă prevederile art.7  alin.1 lit.c ” revendicarea şi adopţia sunt gratuite” din OUG155/2001 precum şi art.22 alin.1 din Norme,  acesta solicitând şi primind suma de 3 milioane per câine adoptat fără a elibera nicio chitanţă şi fără a întocmi documentele legale de adopţie;
– Concesionarul încalcă dispoziţiile art.12 alin.5 din Norme: “Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă zonămutând câinii din adăpostul public Mangalia în adăpostul din Eforie Sud, cu scopul, se pare, de a obţine plăţi multiple pentru aceeaşi câini, astfel: capturaţi, întreţinuţi în adăpost, acţiuni sanitare veterinare şi eutanasiere la Mangalia. Aceiaşi câini “transferaţi” în adăpostul de la Eforie Sud beneficiază, se pare, de plata: capturarii, întreţinerii în adăpost, activităţi veterinare şi eutanasiere;

Ca urmare a acestor constatări, reprezentanţii FPAM au adresat Consiliului Local şi primarului  2 solicitări de noi informaţii printre care şi sesizarea adresată Consiliului Local prin care am solicitat ” luarea în regim de urgenţă a măsurilor ce se impun, rspectiv reziliere contractului şi solicitarea restituirii sumelor acordate până în prezent”.

Ne-am adresat în acelaşi timp şi responsabililor privind “verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ- teritoriale”  adică DSVSA Constanţa solicitând sistarea activităţii acestui serviciu public ilegal pentru a nu adânci prejudiciul creat bugetului local.

 Urmează ca după primirea documentelor solicitate să ne pronunţăm cu privire la instituţia/instituţiile competente căreia/cărora ne vom adresa în vederea solicitării aplicării pedepselor prevăzute legal pentru infracţiunile constatate. Printre acestea: abuz în serviciu, trafic de influenţă, abuz în concesionarea unui serviciu public neînfiinţat legal, înşelăciune, infracţiuni economico-financiare, favorizarea infractorului, grup infracţional organizat.

În data de 15 decembrie reprezentanţul FPAM a fost invitat la postul de televiziune Litoral TV şi a participat în cadrul emisiunii Radiografia zilei unde a adus la cunoştinţă constănţenilor ilegalităţile Serviciului public specializat din municipiul Mangalia.

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight