Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Parlamentarii votează legi în contradictoriu, pe bază de interese

Că România, din 27 februarie 2014, nu mai are oficial câini fără stăpân nu o spunem noi ci legislaţia aprobată şi votată aiurea de către actualii parlamentari. Interesele meschine ale unei majorităţi parlamentare dar şi ale unor indivizi suspuşi şi aprigi vânători, însetaţi de putere şi sânge, intoleranţi şi lipsiţi de bun simţ au condus la adoptarea, în 27.05.2015, a  legii 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.

Incompetenţa, reaua credinţă, interesele şi josniciile parlamentarilor, corupţi până în măduva oaselor mulţi dintre ei, au condus la prevederi aberante şi în contradictoriu cu legislaţia actuală în vigoare dar şi cu dispoziţiile Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Unul dintre articolele criticate este şi art.34 alin.1: „În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, pe suprafeţe din perimetrul intravilan, aeroporturi, gări, unităţi militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor şi a câinilor hoinari se realizează în condiţiile prezentei legi şi ale cotelor de recoltă aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei suprafeţei împrejmuite, după caz, şi cu acordul prealabil al proprietarului de teren.

(2) Exemplarele de vânat dobândite în condiţiile alin.1 aparţin gestionarului

Aberaţiile prevăzute de articolul de mai sus sunt imbecile, emanate de la persoane care pot fi catalogate cu handicap de grad grav, emanate din interese meschine ale unor primari, vânători, reprezentanţi ai instituţiilor publice, oameni politici, oameni de afaceri, etc.

Conform prevederilor legilor în vigoare „intravilanul” este „o zonă care cuprinde suprafața construită a unei localităţi (oraş, comună, sat)”.  Intravilanul este administrat de către unitatea administrativ teritorială. În aceste condiţii, prevederile articolului de mai sus este inaplicabil din următoarele motive:

În ceea ce priveşte „pisicile şi câinii hoinari” consiliul local al UAT-ului respectiv nu poate încheia contracte de prestări servicii privind împuşcarea câinilor pentru simplul motiv că aceştia se „gestionează” conform legii speciale OUG155/2001 republicată. Mai mult, câinii respectivi au proprietar, conform art.7 din OUG55/2002 acesta fiind Consiliul local. Termenul de „hoinari” se poate atribui şi câinilor care se deplasează liberi pe domeniul public în intravilan.

Câinii şi pisiscile nu constituie vânat şi nu pot face obiectul legii vânătorii.

Dacă ar fi să interpretăm textual legea, conform dispoziţiilor art.1 lit.f prin „câine hoinar” se înţelege – „câinele găsit liber în fondul cinegetic, care nu face parte din categoria câinilor de vânătoare şi nu poartă semn distinct care să ateste acest fapt, al cărui stăpân nu poate fi identificat la acel moment”. Idioţenie mai mare nici că se poate vedea, deci câinele hoinar este cel găsit în fondul cinegetic şi nu în intravilan. Câinii găsiţi în intravilan se numesc câini comunitari şi au ca stapâni autoritatea publică locală, conform legii. Parlamentarii habar nu au că identificarea câinilor cu stăpân se face, conform prevederile Ordinului (aberant) nr.1 din 07.01.2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân al ANSVSA, adică al tuturor câinilor din România, prin implantarea microcipului, microcip care nu poate fi „identificat” dacă nu este capturat câinele. „Cinegetic” înseamnă – „De vânătoare, privitor la vânătoare; vânătoresc”. Cum este vorba de câinii găsiţi în „fondul cinegetic” şi nu în intravilan şi cum „intravilanul” nu constituie fond cinegetic articolul 34 alin.1 este inaplicabil, orice acţiune în baza acestui articol este o infracţiune.

Cât privesc prevederile alin.2: „Exemplarele de vânat dobândite în condiţiile alin.1 aparţin gestionarului” dovedeşte faptul că parlamentarii, ori lipseau de la votare ori dormeau. Întrebarea care se ridică este : Cine este „gestionarul” intravilanului?   Să înţelegem că dacă vor fi împuşcate căprioare pe aeroport sau urşi în gări aceste animale vor fi ale consiliilor locale, primarilor, UAT-urile respective.

Trebuie reţinut şi faptul că toate animalele din fondurile cinegetice au ca proprietar gestionarul fondului respectv, iar acesta trebuie să respecte şi legea 205/2004 privind protecţia animalelor.

Conform art.19 alin.„(3) Pisicile hoinare şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele productive ale fondurilor cinegetice se capturează sau se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu poate fi sancţionată.

(4) Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vânători cu ocazia vânătorilor autorizate.

Iar conform prevederilor art.19 alin.5: „Vânatul dobândit în condiţiile alin. (1) şi (2) în baza autorizaţiei de vânătoare individuală se crotaliază înainte de părăsirea fondului cinegetic, conform normelor stabilite de administrator.”

omiţând intenţionat să vorbească şi de crotalierea pisicilor şi câinilor şi înţelegem că aceştia vor rămâne laţi pe teren unde vor intra în putrefacţie.

În ceea ce priveşte recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, putem constata că legiuitorul a avut intenţia de a ajuta primarii în a împuşca legal ciorile în parcuri datorită numărului mare de plângeri penale îndreptate împortiva acestora şi a vânătorilor.

Să înţelegem că autorităţile vor începe vânătoarea în aeroporturi, gări şi unităţi militare şi vor confunda câinii comunitari cu câinii hoinari sau invers

Aberaţiile legislative continuă şi sunt posibile datorită unor parlamentari incompetenţi, impostori, imbecili care s-au trezit peste noapte parlamentari.

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight