Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

CORUPŢIA ŞI ABUZURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI POLIŢIEI LOCALE A SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

Administraţiile publice, prin reprezentanţii lor, au demonstrat „boala” gravă de care suferă şi anume corupţia instalată la nivel instituţional. Periodic, mass media naţională, informeză opinia publică cu privire la săvârşirea de către unii senatori, deputaţi, primari, preşedinţi de consilii judeţene, alte persoane din alte instituţii publice, a unor fapte de corupţie (abuz în serviciu, luare de mită, favorizarea infractorilor, etc).

Administraţia publică a sectorului 1 Bucureşti nu a făcut excepţie, primarul Chiliman fiind nevoit să renunţe la postul călduţ care ii aducea numai „beneficii” personale în detrimentul interesului cetăţenilor.

Gestionarea câinilor „fără stăpân” a fost şi ea motiv de abuzuri, ilegalităţi, netransparenţă, discriminare, încălcarea drepturilor cetăţeneşti şi cele legale, etc pentru aleşii noştri, aleşi care aveau obligaţia să rezolve problema câinilor străzii, responsabil şi legal.

Ne rezumăm a vă prezenta abuzurile, ilegalităţile, netransparenţa, discriminarea, etc într-un cuvânt corupţia instituţionalizată la nivelul administraţiei publice a sectorului 1 Bucureşti, primărie, consiliul local şi poliţie locală.

Conform dispoziţiilor legale, încă din anul 2001 unităţile administrative teritoriale aveau obligaţia de a înfiinţa servicii specializate de gestionare a câinilor „fără stăpân”, conform art.1 alin.1 din OUG155/2001 privind programul de gestionare a câinilor „fără stăpân”. „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.”(art.1 alin.2 din OUG155/2001 republicată)

 La nivelul municipiului Bucureşti (UAT Bucureşti), ce cuprinde sertorul 1, 2, 3, 4, 5 şi 6  Consiliul General al Municipiului este singurul îndreptăţit a înfiinţa, organiza şi finanţa un astfel de serviciu public, conform dispoziţiilor legale.

Situându-se mai presus de lege primarul Chiliman, consiliul local şi reprezentanţii poliţiei locale a sectorului 1 ignoră orice acte normative în vigoare şi, cu de la ei putere, „înfiinţează” în cadrul poliţiei locale Serviciul Poliţia Animalelor.

Urmare a iniţiativei Primarului Sectorului 1, Domnul Andrei Ioan Chiliman, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 130 din 23.04.2008 în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, actuală Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 1, a fost înfiinţat Serviciul Poliţia Animalelor  având obiect principal de activitate gestionarea şi protecţia animalelor cu sau fără stăpân existente pe raza Sectorului 1

este prezentarea făcută chiar de către reprezentanţii poliţiei locale sector 1 ce poate fi găsită la adresa http://www.politialocalasector1.ro/files/Intro.pdf sau, în caz că va fi ştearsă, AICI.  Informarea este „puţin” eronată, făcută cu intenţie sau din neştiinţă, deoarece aşa cum puteţi constata, prin HCL130/23.04.2008, nu a fost înfiinţată Poliţia Animalelor ci, „Se aprobă Regulamentul privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre” considerându-se că la data repectivă serviciul poliţia animalelor era deja înfiinţat. Ca să fie mai cu “moţ”, reprezentanţii poliţiei Locale – Serviciul Poliţia Animalelor sector 1, îşi “stabilesc” şi atribuţii, chiar dacă încalcă orice drept cetăţenesc iar acestea conduc la incompatibilitate. 

Trebuie remarcat însă că administraţia publică nu are dreptul de a înfiinţa servicii şi a stabilii atribuţii decât în limitele şi cu repectarea dispoziţiilor Legii poliţiei locale nr.155/2010 – CAPITOLUL II Organizarea poliţiei locale. Cum la vremea respectivă, 2008, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale din 09.12.2004 putea fi modificat sau completat, numai de către Guvernul României, prin Hotărâre, singurul în măsură să dispună organizarea şi funcţionarea poliţiei locale, iar Parlamentul României să dispună modificarea şi completarea legii poliţiei locale prin introducerea de noi servicii şi atribuţii, în cazul de faţă Poliţia Animalelor. Prin Hotărârea de Guvern nr.2295 din 09.12.2004, Guvernul dă posibilitatea consiliilor locale să aprobe „În funcţie de necesităţi…organizarea structurilor de Poliţie Comunitară pe domenii de activitate, astfel:

 1. a) ordine publică, pază bunuri şi valori;
 2. b) instruire.”.

Trebuie reţinut şi faptul că hotărârile de consiliu, ce vizează Poliţia Animalelor, sunt elaborate cu concursul şi complicitatea reprezentanţilor Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară: “Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1– Serviciul Poliţia Animalelor”(HCL 130/2008)

În acest caz, Serviciul Poliţia Animalelor nu are bază legală de organizare şi funcţionare, iar fondurile consumate, pentru că nu este vorba de fonduri direct alocate pentru acest serviciu, sunt ilicite.

Corupţia nu se rezumă doar la înfiinţarea Serviciului Poliţia Animalelor ci şi la constituirea, în cadrul Poliţiei Animalelor a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, conform HCL67/16.04.2014 deşi reprezentanţii poliţiei animalelor au desfăşurat activităţi de gestionare a câinilor şi administrare a adăpostului ODAI încă din anul 2010, abuziv, ilegal, cu consum nejustificat de fonduri publice, netransparent. Consilierii comit iarăşi o ilegalitate prin aprobarea HCL68/16.04.2014, pe baza „expunerii de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de (ne)specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1

În toată această perioadă, contrar „frumoasei prezentări” – „Pentru îngrijirea şi tratarea animalelor, Centrul Teritorial Odăi dispune de un Dispensar Veterinar multifuncţional, dotat cu sală de chirurgie, sală de radiologie (în curs de autorizare), laborator pentru analize medicale, sală de consultaţii şi tratamente, prevăzute cu aparatură necesară (ecograf, aparat de determinări parametri sanguini, aparat de determinări parametri urinari, etc.)

Asistenţa medicală este asigurată de către personalul propriu calificat, reprezentat de trei medici veterinari cu atestat de liberă practică.”, Poliţia Locală a sectorului1 a desfăşuart activitate ilegală de gestionare a câinilor şi a comis infracţiuni, una dintre acestea fiind şi cea de cruzime faţă de animale. Conform situaţiei prezentate, anual, în adăpostul Odăi, decedau, „din motive necunoscute”, sute de câini, astfel : 2009 –  370 din 1361, 2010 – 456 din 1474, 2011 – 355 din 1237, 2012 – 567 din 1158, 2013 – 441 din 1393, 2014 – 908 din 848 !!!.

Datorită situaţiei dezastruoase din adăpostul Odăi, Poliţia Locală a omis să ne comunice şi situaţia anului 2015.

Timp în care, pentru aceste cruzimi faţă de animale, au fost cheltuite, pentru hrană, medicamente şi materiale sanitare, următoarele sume: 2009 – 247.977 lei, 2010 – 370.195 lei, 2011 – 320.131 lei, 2012 – 418.555 lei, 2013 – 510.720 lei, 2014 – 547.052 lei.

Toate acestea deşi, conform adresei nr.4390/12.01.2016:  „Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan de pe raza municipiului Bucuresti este desfasurata de Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor infiintata prin HCGMB nr.117/2010 cu modificarile ulterioare adoptata cu respectarea prevederilor OUG nr 155/2001aprobata prin Legea 227/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.”

Abuzurile Poliţiei Locale a sectorului 1 au culminat cu restrângerea drepturilor legale ale organizaţiilor de protecţie a animalelor prin interzicerea unora de a participa la acţiunile acestui serviciu ilegal, demonstrând că transparenţa acţiunilor şi a activităţii este doar pe hârtie, iar art.11 din OUG155/2001 republicată este numai pentru cei „agreaţi” şi nu pentru toţi. Fotografierea şi/sau filmarea condiţiilor din adăpost sunt restricţionate de către administratorii adăpostului Odăi deşi legea o prevede expres, tocmai pentru a nu vedea toată lumea cum este încălcată legea, cum se consumă nejustificat banul public, mizeria din adăpost, condiţiile jalnice în care sunt ţinute animalele fapt ce conduce la îmbolnăvirea şi decesul ulterior al acestora.

Responsabili de aceste cruzimi sunt şeful Poliţiei Locale, şeful serviciului Poliţia animalelor, şeful Biroului pentru gestionarea câinilor „fără stăpân”, medicul veterinar, tehnicianul veterinar, ingrijitorii şi personalul care se ocupă de adăpostul Odăi.

Reprezentanţii Poliţiei Animalelor din cadrul Poliţiei Locale a sectorului1, ca de altfel şi reprezentanţii DSVSA Bucureşti, habar nu au că România, din februarie 2014, nu mai are oficial câini „fără stăpân” şi că toţi deţinătorii de animale au obligaţia respectării legii unitare (cadru) pentru protecţia animalelor nr.205/2004 republicată, art.5: „Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile etologice, specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele:

 1. a) un adapost corespunzator;
 2. b) hrana si apa suficiente;
 3. c) posibilitatea de miscare suficienta;
 4. d) ingrijire si atentie;
 5. e) asistenta medicala” precum şi microcipare şi sterilizare şi nimic altceva.

 Instituţiile care trebuiau să verifice respectarea legalităţii funcţionării Serviciului Poliţia Animalelor şi a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul Poliţie Locale a sectorului 1 sunt:

 • Prefectura Bucureşti, conform dispoziţiilor art.1 alin.3 din Legea 340/2004 actualizată: „Prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local.” ;
 • ANSVSA prin structurile din subordine, conform dispoziţiilor art. 1 alin.4 din OUG155/2001 republicată: „Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.”

şi, surpriză :

 • Poliţia Locală, conform dispoziţiilor art. 6 lit.e din Legea 155/2010 a poliţiei locale : „constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost”;
 • Poliţia Română prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice : „Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice funcţionează ca unitate specializată în domeniu, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare şi având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea şi controlul procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.”
 • Camera de Conturi Bucureşti;
 • Corpul de control al Primului Ministru: Structură fără personalitate juridică în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Corpul de control al primului-ministru controlează și urmărește activitatea ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare cu capital majoritar său integral de stat”

 instituţii cărora ne vom adresa în perioada următoare,

considerând că cei care au cheltuit banul public fără drept trebuie răspundă şi să îl returneze, să fie sancţionaţi conform prevederilor legale şi să răspundă pentru decesul nejustificat al câinilor din adăpost, datorită condiţiilor mizere de deţinere şi a lipsei de interes al personalului veterinar de specialitate, fapt pentru care au evitat permanent, găsind diverse motive, de a fii transparenţi şi a colabora cu toate organizaţiile ce au solicitat scris acest lucru. 

 

 

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight