Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

CORUPŢIE şi ABUZURI la UAT TÂRGOVIŞTE

Corupţia şi abuzurile sunt considerate normalităţi în administraţiile publice. Nici administraţia publică din Târgovişte nu face excepţie de la această regulă.

Ne vom referi la două proiecte de acte administrative pe care având ca iniţiator pe viceprimarul, actual primar, jr.Daniel Cristian Stan având la bază “Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate” întocmit de către jr. Badea Dănuţ – în calitate de director, şi semnat de reprezentantul Compartimentului juridic jr. Badea Ana Mirela.

Proiectele la care facem referire sunt:

  1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea câinilor cu stăpân din municipiul Târgovişte devenit HCL nr.9/26.01.2016;
  2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgovişte devenit HCL nr.10/26.01.2016;

Consultând site-ul primăriei Târgovişte am dat peste aceste două proiecte şi, după ce le-am studiat, am considerat că este dreptul nostru legal să cerem o dezbatere publică a proiectelor respective fapt pentru care am depus, atât noi cât şi asociaţia Sufleţel din Târgovişte, în data de 26.01.2015 orele 11, solicitare în acest sens, înregistrate sub nr. 2471 respectiv 2470.

Solicitarea noastră a fost făcută în conformitate cu prevederile art.7 alin.9 din Legea 52/2003 actualizată, care spune următoarele: “Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica“. Cum “juriştii” primăriei nu prea au de unde să cunoască legea respectivă au ignorat dispoziţiile imperative ale acesteia şi nu au retras proiectele de pe ordinea de zi, de teama primarului, sau a directorului Direcţiei de Salubritate. Astfel, două proiecte care încalcă grav Constituţia, legile în vigoare şi Normele de tehnică legislativă, au fost supuse aprobării în sedinţa de consiliu. Faptul că nişte consilieri habar nu au de atribuţiile şi competenţele Consiliului Local, votează acte normative cu încălcarea Constituţiei, şi a legilor în vigoare, se pare, la indicaţia primarului, nu îi absolvă de vină.

Constatând ilegalitatea, FPAM sesizează Instituţia Prefectului. Am arătat că nu a fost îndeplinită procedura obligatorie prevăzută de Legea nr.52/2003 actualizată, arătând că “cele două proiecte încalcă prevederile Constituţiei, ale legilor, ordonanţelor şi a altor acte normative în vigoare, vă rugăm să asiguraţi la nivelul administraţie publice locale a municipiului Târgovişte respectarea acestora prin retrimiterea celor două acte administrative Consiliului Local, în vederea respectării obligativităţii prevăzute de art.7 alin.9 şi alin.10 din Legea 52/2003 republicată.”

Am primit ulterior şi răspunsul primăriei semnat tot de un “jurist” care, spre stupefacţia cunoscătorilor ne comunică, în final, faptul că:”…ambele proiecte au fost supuse consultării publice, în baza legii 52/2003…prin afişare pe site-ul Primăriei Municipiului Târgovişte în data de 19.11.2015“, demonstrând astfel, d-nul “jurist“, că “dezbaterea publică” este una şi aceeaşi cu “consultarea publică”, lucru învăţat în scoală la cursul de Logică juridică.

Pentru a înţelege de ce am solicitat “dezbaterea publică” a celor două proiecte vă reţinem atenţia cu următoarele aberaţii:

Autoritatea publică nu explică cine “gestionează câinii cu stăpân” conform titlu HCL 9/2016.

  • – art.17 (1) Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: 
  • lăsarea în liberatate fără supraveghere a câinilor, în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul Regulament, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei;  Domnii “juristi” nu au de unde să cunoască faptul că “lăsarea în liberatate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri ” este o prevedere cuprinsă în art.3 alin.17 din Legea nr.61/1991 republicată, iar fapta este sancţionată conform art.4*) alin.1 lit.a cu amendă de la 100 la 500 lei, fapt ce constituie dublă reglementare într-o interpretare proprie.
  • organizarea de către deţinătorii de câini a competiţiilor şi luptelor cu câini în municipiul Târgovişte, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;  Iarăşi specialiştii demonstrează că legile sunt numai pentru alţii şi nu şi pentru ei pentru că habar nu au că “organizarea de lupte intre animale sau cu animale” constituie infracţiune conform art.25 alin.1 lit.c din Legea 205/2004 republicată, prevăzută şi de art.13 din OUG155/2001 republicată.

Ce ni s-a părut hilar este şi prevederea următoare: “lipsa microcipului şi nedeclararea câinilor de către persoanele fizice în registrul câinilor cu stăpân se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei” neştiind că autoritatea publică locală nu are dreptul de a reglementa situaţii date în competenţa altor instituţii ale statului, dar că acest articol dă posibilitatea sancţionării inclusiv a autorităţii publice locale

Aberantă este şi prevederea următoare: “abandonarea de câini, precum şi a puilor, de către orice persoană fizică sau juridică…..se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei....”. Păi, măi domnilor jurişti şi specialişti în acte normative administrative : “abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului” este sancţionată de Legea 205/2004 republicată cu amendă de 1000 la 3000 lei şi amendă de la 1500 la 3000 lei conform OUG55/2002 republicată.  Sunteţi indulgenţi, sau naivi.

Nu ne propunem să analizăm toate articolele aberante şi ilegale ci, aşteptăm răspunsul Prefectului după care vom depune plângerea prealabilă, adresată Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, şi dacă va fi cazul (Consiliul Local nu anulează articolele ilegale) ne vom adresa instanţei de judecată.

Transparenţa decizională a UAT Târgovişte privind proiecte de acte normative de interes pentru comunitate este “opacizată” de reprezentanţi primăriei şi a unor servicii publice interesate sa nu scape banul public.

Rugăm ca, orice persoană fizică sau juridică ce va fi sancţionată conform celor două HCl-uri sa facă plângere împotriva procesului verbal şi, dacă ne va contacta îi vom sprijini în instanţă.

Din august 2014 şi până în prezent Direcţia de Salubritate a ucis ilegal câinii din adăpostul public, a consumat sume fabuloase pentru “desfăşurarea activităţii” ilegale la care, partenerul ideal a fost DSVSA Dâmboviţa.

Corupţia este la modă şi pentru faptul că vin alegerile şi candidaţii au nevoie de “fonduri“. În acelaşi timp comit ilegalităţi, mint, şantajează, emit acte normative ilegale pentru a demonstra “legalitatea” ilegalităţilor, etc.

Sedinţa Consiliului Local

http://www.tvpartener.ro/2016/01/28/video-integral-sedinta-ordinara-a-clm-targoviste-din-data-de-26-01-2016/

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight