Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

CORUPŢIE şi ABUZURI la UAT FĂUREI-BRĂILA

Faptul că, la nivel naţional, majoritatea UAT-urilor nu au înfiinţat servicii de gestionare a câinilor de pe domeniul public, condiţie obligatorie prevăzută de art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată, este un lucru de „notorietate” practicat de autoritatea publică locală, Consiliu Local şi Primar, cărora nu fondurile publice le lipsesc ci asumarea responsabilităţii în aplicarea legilor ţării şi gradul ridicat al corupţiei instituţionalizate.

În aceste cazuri, autorităţile publice, care nu au înfiinţat legal servicii de gestionare a câinilor, „gestionează”, prin neimplicarea ANSVSA şi a structurilor teritoriale, a Poliţiei Române și a Parchetelor, situaţia câinilor din localităţi prin împuşcare, otrăvire, capturarea şi mutarea acestora în alte localităţi sau la marginea pădurilor, strângerea acestora în „adăposturi improvizate” şi lăsarea acestora fără hrană şi apă, atribuirea acestei activităţi unor PFA-uri (vezi Bodeşti Scăeni – medic veterinar Emilia Herescu), SRL-uri (vezi Alfmob SRL Constanţa transformat în Puppy Vet SRL, Ilfov – Best Solution & Consulting Team SRL care a desfăşurat activităţi şi în Giurgiu, Alba – SC Clinic Martvet SRL a dr.George Popa, Sulina contract cu Puppy Vet SRL, etc. Toate aceste „contracte” încheiate încalcă dispoziţiile legale iar banul public „se scurge” din bugetul public în buzunarele unor primari şi „operatori de astfel de servicii”. Poate ne mai amintim cazul în care SC Puppy vet SRL „sponsorizează” Primăria Botoşani cu suma de 20.000 lei pentru a le captura şi transporta la Constanţa un număr de 100 de câini. Hilar, nu?

Unde sunt Camerele de Conturi, Poliţia Română, ANSVSA şi MAI cei cu atribuţii şi competenţe în verificarea legalităţii acestor servicii publice, dar mai grav unde sunt procurorii/Parchetele locale sau judeţene ţinând cont că în România nu există numai DNA.

Fără implicarea acestor instituţii România este „scena” pe care se comit rele tratamente şi cruzimi faţă de animale.

Ce se întâmplă la Făurei, jud. Brăila.

În data de 28.01.2016 orele 15, o echipă formată din reprezentanţi FPAM şi Brave Heart Rescue a vizitat „adăpostul public” de câini deţinut şi administrat de către Primăria Făurei prin Serviciul Public de Salubrizare. Imaginile horror descoperite, care nu au nimic de a face cu gestionarea responsabilă a serviciului public şi bunăstarea animalelor şi protecţia acestora, ne-au îndreptăţit să informăm conducerea „serviciului respectiv” de intenţia noastră de a ne adresa DSVSA Brăila şi a solicita suspendarea activităţii. Vezi adresa către DSVSA Brăila.

Imaginile au fost publicate online şi au iritat iubitorii de animale din ţară şi străinătate şi au demonstrat că astfel de imagini nu se văd numai la chinezi, tahailandezi sau pakistanezi ci şi în România. Am fost criticaţi că am pune în pericol viaţa câinilor deţinuţi, prin suspendarea activităţii, de către persoane care nu au nimic de a face cu bunăstarea şi protecţia animalelor, persoane care, dacă nu ar fi aflat de la noi ce se petrece în acel adăpost public nu ar fi ştiut „cum au murit câinii” după o săptămână sau o lună, nefiind interesaţi ca astfel de fapte să nu se mai întâmple ei având alte preocupări. În astfel de cazuri, orice om normal la cap ar fi preferat „eutanasierea” câinilor decât moartea suspectă a acestora de frig, foame, boli, etc.

Starea de fapt:

Prin adresa din 04.02.2016, înregistrată sub nr.1050/04.02.2016, FPAM solicită informaţii de interes public.

Fără a aştepta răspunsul primăriei, dar pe baza documentelor pe care le avem la dispoziţie, FPAM formulează următorul punct de vedere:

La nivelul oraşului Făurei nu a fost înfiinţat, conform prevederilor legale, serviciul specializat de gestionare a câinilor de pe domeniul public.

Activitatea este desfăşurată de către Serviciul Public de Salubritate, înfiinţat prin HCL nr.3 din 29.01.2015 (derulaţi până la HCL 3/2015 material preluat de pe site-ul primariei Făurei).

Conform prevederilor art.8 alin.3 din HCL nr.3/2015: „Activităţile specifice serviciului public de salubrizare care se dau în administrarea serviciului astfel înfiinţat sunt:

 1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şiacumulatori;
 2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
 3. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
 4. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

Prin HCL nr.11 din 24.02.2015 (derulaţi până la HCL 24), Consiliul Local modifică HCL nr.3/29.01.2015  în sensul completării obiectului de activitate cu alin.e:protecţia animalelor şi ecarisaj”.

Nu înţelegem în ce constă „protecţia animalelor”, ţinând cont de condiţiile în care erau cazaţi câinii în adăpostul public, care nu are nimic de a face cu protecţia sau bunăstarea animalelor, dar ştim ce reprezintă „ecarisajul”. Conform dispoziţiilor prevăzute de art.2 alin.1 lit.g din Ordonanţa 47/2005 actualizată prin ecarisaj se înţelege : „activitatea de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzând activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz.”  Este cunoscut faptul că „gestionarea câinilor” este activitatea desfășurată de către personalul unui serviciu public legal înființat ce se ocupă cu capturarea şi transportul câinilor vii în adăposturi autorizate sanitar veterinar iar „ecarisaj/ecarisare”, activitatea serviciului de ecarisaj legal înființat ce se ocupă cu colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public sau de la populaţie în vederea neutralizării acestora.  Cele două servicii publice sunt distincte, se înfiinţează, organizează şi funcţionează în baza unor acte normative specifice și speciale precum OUG155/2001 republicată respectiv O47/2005 actualizată şi se autorizează diferit.

HCL nr.24 din 31.03.2015 aprobă decontarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru serviciile de protecţie a animalelor şi ecarisaj a sumei de 33.364,63 lei/100 de animale.  Înţelegem prin aceasta că ecarisarea teritoriului nu a primit fonduri şi că aceasta se desfăşoară „pro bono” din partea Serviciului Public de Salubritate, fapt ce este de apreciat.

În ceea ce priveşte suma de 33.364 lei pentru 100 de animale ne îndreptăţeşte să afirmăm că suma a fost alocată şi cheltuită pentru plata personalului, mai puţin pentru animale. Depăşirea numărului animalelor cazate în adăpost, la data verificărilor noastre, (343 de câini din afirmaţiile directorului serviciului şi 237 !!! la data controlului DSVSA Brăila) demonstrează fără echivoc faptul că “întreținerea” câinilor are de suferit.

Răspunsul DSVSA Brăila ne confirmă ilegalităţile pe care le comit atât reprezentanţii autorităţii publice cât şi cei ai DSVSA.

Întrebări fireşti:

 1. cum a putut obţine un adăpost mizerabil, aşa cum se poate vedea din materialul video sau imagini foto, autorizație de funcționare;
 2. dacă a fost autorizat pentru o capacitate de 75 de câini de ce existau peste 200 cazaţi;
 3. de ce DSVSA nu face nicio referire la mijlocul de transport şi autorizarea acestuia;
 4. de ce DSVSA nu face nicio referire la îndeplinirea sau nu a condiţiilor minime de funcţionare a adăpostului public;
 5. dacă persoanalul este permanent angajat la adăpost sau este „detaşat ocazional”, ţinând cont şi de lipsa fondurilor nealocate;
 6. dacă UAT Făurei a microcipat şi sterilizat câinii, ai căror proprietari sunt, şi,dacă i-au înregistrat în RECS;
 7. dacă există Fişă de observaţie a fiecărui câine existent în adăpost;
 8. dacă există un contract cu o societate de neutralizare/incinerare a deşeurilor de origine animală rezultate din decesul câinilor din adăpost şi/sau colectarea cadavrelor de animale, conform legii;
 9. perioada de dezinsecţie/dezinfecţie a adăpostului şi a mijlocului de transport animale vii.
 10. cum au asigurat autorităţile protecţia animalelor şi cum justifică cheltuirea sumelor aprobate şi alocate, ţinând cont de faptul că au “legiferat” noţiunea de protecţie a animalelor prin HCL nr.11/2015

Comparând răspunsul DSVSA Brăila cu sesizarea noastră veţi putea constata uşor care ar fi fost suma totală a amenzilor ce trebuiau aplicate în acest caz.

Trebuie reţinut că nicio instituţie publică cu atribuţii şi competenţe în verificarea şi aplicarea sancţiunilor (ANSVSA şi MAI) nu trebuie să permită maltratarea animalelor doar pentru faptul că sunt lipsite de apărare în faţa unora care consumă banul public „făcându-se că fac”, în detrimentul asigurării bunăstării şi protecţiei acestora, cum este cazul Făurei.

COMPARAŢI

DSCN1923

stop ilegal

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight