Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Genocid canin la adăpostul public de câini „Unirea” – Brăila

Încă din anul 2001 Guvernul României condus de Adrian Năstase adoptă, prin OUG, programul de gestionare a câinilor fără stăpân prin uciderea în masă a acestora „manopera” realizând-o medicii veterinari şi nu autorităţile publice.

Medicul veterinar, prin acest act normativ criminal, este pionul principal în activitatea de ucidere a animalelor din adăposturile de câini activitatea profesională a acestuia confundându-se cu cea de măcelar.

În România, foarte mulţi medici veterinari îşi respectă profesia şi, unii dintre aceşia, au declarat public că nu vor efectua eutanasierea decât atunci când aceasta este impusă de starea de sănătate a animalului. Alţii, mai puţin profesionişti şi mai mult slugi ale sistemului corup, ahtiaţi după bani şi neştiind să facă altceva, au acceptat să ucidă câini din plăcere sau interesaţi.

Încă din anul 2001 autorităţile locale erau obligate să înfiinţeze servicii de gestionare a câinilor şi să amenajeze adăposturi de câini. În acest moment doar circa 25 la sută au înfiinţat legal astfel de servicii publice şi au amenajat adăposturi. Restul desfăşoară această activitate ilegal, cu consum nejustificat de fonduri publice locale, nederanjaţi de instituţiile publice printre care poliţie, parchet, instanţe de judecată şi ANSVSA.

Nici Brăila nu a scăpat de ilegalităţi şi corupţie administrativă şi instituţională. În acest sens, la Brăila funcţionează un adăpost de câini deţinut de către SUPAGL – Brăila. La nivelul municipiului Brăila activitatea se desfăşoară ilegal, sub privirea protectoare a reprezentanţilor instituţiilor publice cu atribuţii privind sancţionarea ilegalităţilor, nefiind înfiinţat serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, conform prevederilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată. În aceste condiţii SUPAGL:
– nu este altceva decât o simplă deţinătoare de câini la fel ca orice deţinător de câini, persoană fizică sau juridică;
– nu are dreptul de a folosi bani publici pentru această activitate;
– nu are obligaţia de a raporta situaţii către DSVSA Brăila;
– nu are dreptul de a desfăşura activitatea conform OUG155/2001, nefiind serviciu de gestionare a câinilor înfiinţat legal;
– etc.

Situaţia este însă alta.
Încă din anul 2006 şi până în 2010 activitatea a fost „delegată”  către un ONG de protecţia animalelor şi mediului „Horez” ca şi asociaţie de „casă” prin care s-au derulat bani publici ce nu au putut fi justificaţi niciodată şi cu o activitate dubioasă.
Din anul 2010 activitatea trece în subordinea SUPAGL Brăila care a încercat să o gestioneze prin încălcarea legii şi sub protecţia reprezentanţilor instituţiilor publice DSVSA Brăila, poliţia română, poliţia locală, parchete şi instanţe de judecată, până în acest moment.

Situaţia disperată privind câinii din adăpostul „Unirea”, adăpost deţinut de către actualul deputat Niţă Nicu http://obiectivbr.ro/content/averea-%C5%9Fi-afacerile-lui-nicu-ni%C5%A3%C4%83, pentru care autoritatea publică locală plăteşte circa 8000 de lei pe lună, a fost adusă în atenţia opiniei publice de către reprezentanţii FPAM încă de la începerea activităţii de gestionare a câinilor la nivelul municipiului.

Ne vom referi la ultima sesizare adresată DSVSA Brăila şi la ilegalităţile comise de către reprezentanţii acestei instituţii publice.
În urma sesizărilor noastre din noiembrie – decembrie 2016 privind condiţiile de deţinere a câinilor din adăpostul public „Unirea”, reprezentanţii DSVSA Brăila se deplasează, pentru verificări abia în februarie când, în urma acestora, constată că cele sesizate se confirmă şi dispun „suspendarea” activităţii http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/situatie-disperata-la-padocul-de-caini-al-primariei-din-braila-ce-se-intampla-in-adapostul-unde-mor-animale-in-fiecare-luna.html .
 Pentru a fii şi mai „convingători” încalcă cu bună ştiinţă dispoziţiile legale şi emit ordonanţa privind suspendarea „activităţii de capturare şi transportul câinilor fără stăpân către adăpostul de câini fără stăpân Unirea”  începând cu data de 07.02.2017 şi până la data de „remedierea deficienţelor consemnate în fişa de inspecţie nr.1639/06.02.2017”. Conform fişei de inspecţie, data finală este 06.04.2017.

De ce este ilegală această ordonanţă de suspendare?

Pentru simplul motiv că încalcă dispoziţiile Ordinului 16/2010 al ANSVSA privind model   Ordonanţă de suspendare a activităţii în totalitate şi nu a unei activităţi nominalizate ca în cazul nostru. La presiunile autorităţilor, se pare, reprezentanţii DSVSA Brăila mai încalcă odată legea şi emit  Ordonanţa de reluare a activităţii nr.1 din 18.02.2017 adică după nici 10 zile. Ordonanţa a fost emisă cu încălcarea propriilor acte şi a legilor în vigioare având în vedere faptul că „remedierea deficienţelor” nu a fost realizată în totalitate nici până în acest moment.

Sub protecţia reprezentanţilor DSVSA Brăila sănătatea, integritatea fizică şi bunăstarea animalelor din adăpostul public „Unirea” au fost puse în pericol aceştia nefiind decât complici la infracţiunile de cruzime faţă de animale.

Pentru ce a fost emisă ordonanţa de suspendare a activităţii, conform fişei de inspecţie:

 • Fişele individuale nu conţin datele referitoare la caracteristicile individuale ale animalului; (C2)
 • Registrul de tratamente completat necorespunzător; (C3)
 • Animalele nu sunt separate conform criteriilor parţial, există exemplare ce necesită extracţia şi tratarea lor; (B2)
 • Rigolele care traversează cuştile interioare onstituie obstacol ce poate produce leziuni; (B8)
 • Acoperiş deteriorat; (B9) – „la controlul din data de 03.02.2016 remedierea acoperişului, cu termen 01.05.2016. S-a solicitat prelungirea termenului de remediere, din lipsa fondurilor financiare, pana în data decembrie 2016. La recontrol la data prezentei (06.02.2017 !!!) acoperişul este în avansată stare de degradare, ceea ce permite scurgerea apelor pluviale sau din topirea zăpezii, în interior, în spaţiile de cazare ale animalelor, menţinându-se în permanentă umezeală pe pardosele.”
 • Cuştile exterioare nu sunt acoperite – 4 cuşti. (B11)
 • Există cuşti individuale dar nu la necesar pentru fiecare câine;
 • Este depăşită capacitatea adăpostului; (C2)

Pe lângă aceste nereguli mai sunt trei foarte importante, omise de către reprezentanţii DSVSA Brăila şi anume:

 • sterilizarea obligatorie a tuturor câinilor deţinuţi în adăpost (art.132 din OUG155/2001 r – amendă de la 5.000 la 10.000 lei);
 • microciparea obligatorie a tuturor câinilor deţinuţi (art.8 alin.4 din OUG155/2001 coroborat cu art.7 alin.1 din OUG55/2002 r respectiv art.3 alin.5 din Ordinul 1/2014 al ANSVSA – amendă de la 5.000 la 10.000 lei);
 • înregistrarea în RECS a câinilor deţinuţi (art.133 din OUG155/2001 r coroborat cu art.7 alin.1 din OUG55/2002).

Ce presupune această acţiune?

Serviciile publice de gestionare a câinilor, nu este cazul SUPAGL Brăila a cărei activitate de gestionare a câinilor este total ilegală, nu mai pot sifona banul public în condiţiile microcipării obligatorii a câinilor deţinuţi. În celelalte cazuri, evidenţele întocmite de către reprezentanţii acestor servicii publice nu reflectă realitatea capturărilor, întreţinerii în adăposturi, etc.  existând suspiciunea (verificată) a existenţei dublei evidenţe, contabilitate dublă, etc.
Nu mai trebuie să arătăm că reprezentanţii DSVSA Brăila, ca de altfel toţi reprezentanţii ANSVSA, ignoră prevederile legilor în vigoare permiţând şi protejând cruzimi faţă de animale fapte ce constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Nu mai trebuie să arătăm că, în cazul de faţă, reprezentanţii DSVSA Brăila sunt complici la infracţiunea de ucidere cu intenţie a câinilor din adăpostul public „Unirea”.
Arătăm că în perioada 07.02.2017 (emiterea ordonanţei de suspendare) –  18.02.2017 (emiterea ordonanţei de reluare a activităţii cu încălcarea legilor), deci, în 11 zile, adăpostul „Unirea”, administrat de către SUPAGL Brăila, a livrat către societatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală cantitatea de 1850 Kg adică circa 185 de cadavre de câini morţi în adăpost. Pentru a fi mai precişi în perioada 18.02.201703.03.2017 (12 zile) adăpostul de câini a mai livrat o cantitate de 500 de kg echivalentul a 50 de cadavre de câini.
Amintim şi perioada în care DSVSA Brăila a omis cu bună ştiinţă să verifice sesizările noastre, ştiind ce ar putea constata şi situaţia penibilă în care s-ar afla, perioadă în care recordul de ucideri a fost „doborât” august -decembrie 2016.
Astfel, în anul 2016 SUPAGL Brăila a livrat cantitatea totală de 21.140 de kg echivalentul a 2114 câini. Numai în noiembrie-decembrie a fost livrată cantitatea de 4740 de kg echivalentul a 474 de câini în 60 de zile, adică cca 8 câini pe zi.

Toate acestea s-au petrecut sub ochii îngăduitori ai unei organizaţii de protecţie a animalelor, se pare, cu alte interese decât cele pentru care s-a constituit.

Cum se justifică decesele masive din adăpostul Unirea:

 • ţarcuri în care sunt ţinuţi circa 30 de câini. Cei mai puternici mănâncă, cei slabi se uită. Este de ajuns să se repeadă un câine la altul şi „haita” sare şi îl omoară; ( DSVSA Brăila s-a făcut că plouă)
 • câini nehrăniţi zinic sau hrăniţi cu o cantitate insuficientă de hrană, în propriile fecale şi nu în vasele pregătite doar pentru vizita DSVSA;
 • lipsa supravegherii de către personalul pregătit în acest sens;
 • lipsa condiţiilor de deţinere a câinilor, ştiut fiind faptul că („afară e mai bine”) lipsesc condiţiile de confort termic atât pe timp de vară cât mai ales pe timp de iarnă (acoperişul este şi acum degradat aceasta fiind o condiţie a reluării activităţii omisă de către reprezentanţii DSVSA Brăila)
 • hrănirea necorespunzătoare a câinilor precum şi lipsa de supraveghere pe timpul hrănirii, având în vedere numărul mare de câini deţinuţi într-o boxă;
 • decese ca urmare a intervenţiilor chirurgicale necorespunzătoare efectuate de către personalul medical al adăpostului;
 • lipsa sancţiunilor aplicate de către reprezentanţii DSVSA Brăila pentru neregulile constatate şi a celor constatate de noi;
 • lipsa interesului reprezentanţilor DSVSA Brăila privind numărul mare de decese lunar. (În adăposturile ONG-urilor anual mor maxim 10 câini din diferite motive)
 • adăpostul este la fel de supraaglomerat ca la fiecare control al DSVSA.

Controlul din data de 06.04.2017, (data finală a remedierilor impuse de către DSVSA)  la care au participat şi reprezentanţii FPAM, s-a rezumat la încunoştinţarea noastră de către reprezentanţii DSVSA Brăila că SUPAGL a depus o adresă, cu o zi înaintea controlului, de prelungire a termenului până „la o dată”… deşi aveau obligaţia remedierii încă din 03.02.2016 –data controlului DSVSA, omiţând a verifica „remedierea” celorlalte măsuri dispuse.

Concluzionăm că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv DSVSA judeţene nu au fost niciodată autorităţi în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor, ci complici la cruzimi faţă de animale şi la infracţiuni economico financiare de proporţii.

Poate poliţia, vreun procuror cu sânge în vene sau vreo altă instituţie competentă se va autosesiza şi va demara verificări competente în această direcţie. Le stăm la dispoziţie.

Concluzionăm că aceste controale ale DSVSA Brăila nu sunt decât mascarade de faţadă ale unor slugi ale sistemului. Şi toate acestea pe bani frumoşi, 6.000 – 15.000 lei plătiţi din banii noştri.
În această perioadă DSVSA Brăila ne-a transmis o serie de documente care de care mai hilare şi contradictorii, care încalcă legea, emise pentru „a ne face pe plac”, fără rezultate concrete.
În urma controlului nu s-a încheiat nicio Notă de control, dovada clară că acesta nu a fost decât o mascaradă intrată în obicei.

Nu ne mai miră de ce a ajuns ţara asta în starea în care se află cu atâta corupţie instituţionalizată.
RUŞINE LOR.

Le ce ne-or fi bătut castroanele în cuie?

Păi, nu ştii? Vine controlul!!!

Şi, de ce sunt goale? Păi, când au fost pline?

DSCN0505

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight