Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Mega Afacere cu câinii fără stăpân, „Contractul de achiziţie publică” şi „Asocieri deştepte” (Partea I)

„Contractul de achiziţie publică” este o găselniţă a primarilor de a eluda legea privind gestionarea câinilor fără stăpân. Eludarea are ca scop gestionarea discreţionară a fondurilor publice locale la înţelegere, uneori, cu „prestatorii de servicii”.

Pentru început vom analiza „starea de drept” şi „starea de fapt” ce au stat la eludarea legii cu complicitatea reprezentanţilor statului român (poliţie, dsvsa, ansvsa, parchete, prefecturi, etc).

Conform dispoziţiilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată, lege specială solicitată expres de către autorităţile locale reprezentate de primari, „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.” Pentru a nu face confuzii „în funcţie de necesităţi” se traduce „în funcţie de numărul de câini existenţi pe domeniul public” astfel ca structura organizatorică de personal a acestui serviciu public să fie dimensionată corespunzător. Nerespectarea dispoziţiilor imperative ale legii speciale atrage după sine două sancţiuni: una contravenţională (amenda de la 5.000 la 10.000 de lei) şi una penală privind infracţiunea de abuz în serviciu (îndeplinirea prin încălcarea legii a funcţiei)

Niciuna dintre aceste sancţiuni nu i-a speriat pe aleşii locali să încalce legea având certitudinea că cine se leagă de ei vor fi destituiţi, mutaţi, santajaţi dar bazându-se în acelaşi timp şi pe sprijinul servil şi relaţional, în stil mafiot, al reprezentanţilor statului.

În România, din 3200 de UAT-uri, circa 200 şi-au înfiinţat serviciu de gestionare a câinilor în conformitate cu dispoziţiile imperative legale şi au amenajat adăposturi corespunzătoare restul desfăşurând această activitate sub diferite forme acceptate de ei sau indicate de cei care au competenţa şi atribuţia de a-i verifica.

Încă din anii precedenţi FPAM a făcut numeroase sesizări către reprezentanţii DSVSA dar şi ANSVSA arătând ilegalităţile comise şi solicitându-le să ia măsurile legale, solicitări care au rămas fără rezultate legale, şi ştim de ce.

Sătui de a se mai adresa reprezentanţilor DSVSA, ANSVSA, Poliţiei Române, Parchetelor, Prefecţilor, etc, reprezentanţii FPAM încearcă „ultima şansă” care ar stabili situaţia de drept pe acest subiect şi se adresează Camerelor de Conturi judeţene aducând în atenţie ilegalităţile comise de autorităţile publice locale.

Un exemplu elocvent este judeţul Constanţa.

Ani la rând am sesizat DSVSA Constanţa, respectiv pe Directorul Geronimo Brănescu, cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale privind înfiinţarea serviciilor de gestionare a câinilor şi atribuirea nelegală a acestei activităţi unor srl-uri „de casă”. (SC Puppy Vet SRl, SC Luceafărul SRL, SC Green Life Recycling SRL şi SC Canin Kingdom SRL)

Geronimo Brănescu nu a fost interesat de acest subiect, considerându-l „legal”.

În acest caz, ne-am adresat Camerei de Conturi Constanţa aducând o serie de probe evidente privind ilegalităţile comise de SC Puppy Vet SRL dar şi a nerespectării dispoziţiilor legale de către autorităţile publice locale, conduse de R. Mazăre şi D. Făgădău.

Urmare a celor constatate de către Camera de Conturi aceasta se adresează ANAF Constanţa pentru a desfăşura un control amănunţit pe probele depuse de noi.

Rezultatul este surprinzător pentru unii dar normal pentru noi.

Conform adresei nr.7322/22.09.2016 emisă de AJFP Constanţa către FPAM rezultă următoarele:   „…s-a stabilit un prejudiciu în sumă de 567.943 de lei (TVA în sumă de 368.461 lei şi impozit pe profit în sumă de 199.482 de lei) şi s-a înaintat Sesizare penală către instituţiile de urmărire penală. De asemenea s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală nr….din 10.08.2016 şi Decizia de impunere nr. .. din 10.08.2016…”

Pe lângă toate acestea s-a constatat plata nelegală a unor sume de către autorităţile publice locale către SC Puppy vet SRL prin încălcarea dispoziţiilor prevăzute de art.2 alin.l4 din OUG155/2001 republicată, fapt specificat şi în Rapotul Curţii de Conturi a României pe anul 2015 publicat în 2016.

Aşa cum puteţi constata din situaţiile fiscale ale SC Puppy Vet SRL, dacă la începutul anului 2016 societatea avea un număr de 15 angajaţi la începutul anului 2017 are 2 !!!

SC Puppy Vet SRL nu mai activează pe teritoriul judeţului Constanţa.

Mai mult, la contestaţia depusă la instanţă privind contestaţie la executare instanţa le respinge acţiunea.

Urmează SC Green Life Recycling SRL din Ovidiu cea cu care primarul Făgădău a „comis-o” din nou.

Nu sunt singurele cazuri de eludare a legii la nivel naţional, cazuri asemănătoare, SC Alextib Construct SRL la Câmpina, Emilia Herescu la Boldeşti Scăeni şi Băicoi, SC Trioconstruct SRL la Botoşani, SC Daniflor SRL la Timişoara, ADI Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân pe raza judeţului Hunedoara,  SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria la Alexandria, Comunitatea Urbană Arieş în judeţul Cluj, Vili Veneciuc la Cornetu, Asociaţia Centrul de ecarisaj Turda pe raza judeţului Cluj şi a judeţelor limitrofe, DPMPA – Directia Pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor Braşov pe raza celor peste 11 localităţi din judeţ, etc.

Ce spune Geronimo Brănescu preşedinte ANSVSA, în acest moment

Geronimo Brănescu, fostul director al DSVSA Constanţa şi actual preşedinte al ANSVSA înceară să „dreagă busuiocul” făcându-se că abia acum a luat act de ilegalităţile comise.

La sesizarea reprezentanţilor FPAM, şi pus în faţa faptului împlinit prin acţiunile şi rapoartele  încheiate de către Curtea de Conturi a României, acesta ia atitudine.

Prin adresa nr.25691/17.03.2017 acesta informează Guvernul României cu privire la „modul în care au fost încheiate o serie de contracte între consiliile locale şi diverse societăţi comerciale, având ca obiect încredinţarea activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân..” şi exemplifică faptul că „În conformitate cu prevederile art.2 alin.4 din OUG155/2001 republicată –Serviciile specializate de gestionare a câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai de către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor” mentionand in continuare faptul că „În cele mai multe situaţii, prin încredinţarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân către diverse societăţi comerciale nu se respectă prevederile anterior menţionate”.

Mai arată şi că „Nerespectarea prevederilor legale în cazul atribuirii unor contracte către societăţi comerciale care prestează activităţi de gestionare a câinilor fără stăpân, este confirmată inclusiv prin raportul public al Curţii de Conturi pe anul 2015. Astfel, misiunile de audit ale acestei instituţii au evidenţiat <efectuarea de plăţi nelegale pentru prestaţii de capturare şi transport a câinilor fără stăpân în baza contractelor atribuite fără respectarea prevederilor legale, în favoarea unor persoane juridice de drept privat, altele decât asociaţii şi fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor, efectuarea plăţilor pe baza unor tarife supradimensionate fără nicio fundamentare reală (…)” SOLICITÂND Guvernului României „de a întreprinde prin structurile proprii abilitate şi/sau Instituţia prefectului, demersurile necesare privind verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliilor locale sau ale primarilor în sensul celor menţionate în prezentul document”.

Conform adresei nr.2324240/DGRIP/27.03.2017 M.A.I. comunică tuturor prefecturilor „rugămintea de a întreprinde demersurile necesare cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a contractelor care au ca obiect prestarea serviciilor publice, în sensul celor menţionate în documentul respectiv

În acest moment prefecţii nu au dat buzna să verifice cele semnalate de reprezentanţii Guvernului şi a dispune măsuri legale privind îndreptarea situaţiei, pe principiul „unde-i lege, tocmeală e” (când e vorba de autorităţi publice).

Cert este că toţi cei nominalizaţi precum şi ceilalţi care nu au fost încă nominalizaţi vor trebui să răspundă penal şi pecuniar pentru infracţiuni de cruzime faţă de animale – ucidere cu intenţie a animalelor , fără drept, respectiv primirea de foloase necuvenite şi gestionarea frauduloasă a acestora fapt pentru care ne vom adresa organelor de cercetare penală, Camerelor de Conturi judeţene, ANAF şi Instituţiei Prefectului.

Multe autorităţi publice locale desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, prin servicii proprii, fără a îndeplini prevederile legale privind gestionarea câinilor fără stăpân (Ex: ASPA Bucureşti,  SUPAGL Brăila, Direcţia de Salubritate Târgovişte, SC Salubris SA Iaşi, SC Salubritate Craiova SRL, etc)

În serialul următor (partea II-a), vom detalia.

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight