Numai uniţi putem distruge orice sistem ostil animalelor şi mediului!

Mega Afacere cu câinii fără stăpân, „Contractul de achiziţie publică” şi „Asocieri deştepte” Partea II-a

„Necunoaşterea legilor nu te absolvă de răspundere”

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” înfiinţată prin Sentinţa Civilă nr.3904/2012.

STAREA DE FAPT

Prin Hotărârea nr.52/2012 a CJ se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean cu municipiile:Brad, Hunedoara, Orăştie, Petroşani, Lupeni şi Vulcan, cu oraşele:Aninoasa, Călan, Geoagiu, Petrila, Simeria şi Uricani, precum şi cu comunele: Brănişca, Cîrjiţi, Pestişu Mic, şoimuş şi Veţel prin consiliile locale ale acestora în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”  Conform DEX prin ocrotire se înţelege  „a lua sub paza sa; a apăra, a proteja; a ajuta, a sprijini”. La prima vedere iniţiativa ar fi una bună, nu legală, dar bună în condiţiile în care ar fi respectate principiile termenului „ocrotire”.

Fără a ne axa prea mult pe acest subiect vă informăm că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară se înfiinţează şi funcţionează în baza OG26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii urmare a acordului de voinţă a membrilor asociaţi, în acest caz autorităţile locale.

Întrebat cum se realizează ocrotirea animalelor  fără stăpân de către ADI „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, reprezentantul acesteia, dr. Adrian Cioran, prin adresa nr.73/06.02.2017 ne-a răspuns următoarele: „Ocrotirea animalelor fără stăpân se realizează prin acţiuni specifice de capturare, cazare în adăposturi, mediatizarea acţiunilor noastre în vederea adopţiilor şi adopţiilor la distanţă, tratamente medicale (vaccinări, sterilizări, microcipări), etc”. Prin etc. se înţelege că ocrotirea animalelor fără stăpân se realizează şi prin eutanasiere (conform situaţii)  fapt ce crează incertitudine privind acţiunile anterioare specificate. Probabil că sunt făcute doar pe hârtie, rămâne ca autorităţile competente să stabilească.

Scopul acestei asociaţii este : „gestionarea în conformitate cu legislaţia ţării noastre şi cu legislaţia europeană a tuturor animalelor cu şi fără stăpân din judeţ

Aşa cum puteţi constata din conţinutul scopului invocat există o primă încălcare a „legilor ţării”. „Gestionarea” animalelor cu stăpân este în sarcina proprietarilor şi nu a ADI „Serviciul lu’ peşte prăjit”. 

Că Statutul a fost întocmit de nepricepuţi asta este foarte evident studiind conţinutul acestuia.

Astfel, la art.5, „în vederea realizării scopului, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective” (ne vom referi doar la cele mai „irelevante” (penibile) obiective):

  • monitorizarea strictă a tuturor câinilor cu stăpân care nu au fost sterilizaţi în ceea ce priveşte circulaţia acestora şi în mod deosebit urmărirea strictă a reproducţiei (declaraţii de fătare, urmărirea traseului puilor);
  • aplicarea unui regulament strict cu privire la circulaţia, marcarea şi reproducţia animalelor cu stăpân şi aplicarea unor măsuri coercitive în cazul nerespectării regulamentului;
  • menţinerea stării de sănătate a animalelor din judeţ şi implicit a locuitorilor ce vin în contact cu animale, cadavre, secreţii şi excreţii provenite de la acestea;
  • crearea cadrului legal pentru managementul populaţiei canine fără stăpân prin aprobarea unor hotărâri în acest sens de către autorităţile locale din judeţ;

Unul dintre „obiective”, foarte important, este:

eutanasierea animalelor fără stăpân cu boli incurabile dovedite prin examene clinice, de laborator, alte examene de specialitate.

Pe parcursul acestui material veţi realiza că acest „obiectiv” a rămas un deziderat nerealizat în faţa banului public.

Pornind de la acest „obiectiv” vă informăm că, doar în perioada 01.01.2014 -31.12.2016 ADI „ Serviciul lu’ peşte prăjit”,  a eutanasiat ILEGAL câini, conform tabel:

Nr.crt Adăposturi 2014

capturaţi

2014

eutanasiaţi

2015

capturaţi

2015

eutanasiaţi

2016

capturaţi

2016

eutanasiaţi

1. Hunedoara 371 70 276 262 452 208
2. Brad 167 59 311 267 576 514
3. Petroşani 630 144 400 172 410 225
5. Călan 198 120 232 204 438 313
6. Simeria 152 129 169 131 136 122
7. Orăştie 45 0 164 0 212 76
8. Deva 192 53 541 299 748 481
9. Uricani 335 163 348 241 348 283
  TOTAL 2090 738 2441 1576 3320 2222

În concluzie, pentru perioada menţionată, au fost capturaţi un număr de  7851 de câini din care au fost eutanasiaţi 4536 de câini cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Pentru această Mega Afacere s-au stabilit cotizaţii în cuantum de 2,5 lei/locuitor de către fiecare consiliu local şi 2.960.000 lei prin HCJ nr.5/2013

La un studiu atent al unor documente constatăm următoarele: Anual ADI „Serviciul lu’ peşte prăjit” primeşte de la bugetele locale circa 787.840 de lei anual la care se adaugă suma de 2.960.000 lei de la Consiliul Judeţean pentru desfăşurarea unei activităţi prin încălcarea legii.

Nr. crt. Denumire Localitate Nr.locuitori/2011 2,5/cap de locuitor
1. Deva 61123 152807,5
2. Brad 14495 36237,5  Municipii
3. Hunedoara 58.000 145000  Oraşe
4. Orăştie 18227 45567,5  Comune
5. Petroşani 37160 92900
6. Lupeni 23390 58475
7. Vulcan 24160 60400
8. Aninoasa 4360 10900
9. Călan 11279 28197,5
10. Geoagiu 5294 13235
11. Petrila 22692 56730
12. Simeria 12556 31390
13. Uricani 8972 22430
14. Sântamaria Orlea 3251 8127,5
15. Teliucu Inferior 2394 5985
16. Brănişca 686 1715
17. Cârjiţi 681 1702,5
18. Peştişu Mic 173 432,5
19. Şoimuş 3371 8427,5
20. Veţel 2872 7180
787.840

Să urmărim acum şi situaţia financiară a asociaţiei lu’ peşte prăjit

Nr. Crt Venituri Cheltuieli Excedent/profit
2012 905.200 189.294 715.906
2013 2.113.668 879.969 1.233.699
2014 2.502.982 1.622.911 880.071
2015 2.631.935 2.186.850 445.085
2016 3.054.007 2.943.014 110.993
Total 11.207.792 7.822.038 3.385.754

Deci, pentru această activitate, autorităţile locale plătesc cotizaţii anuale în cuantum de 2,5 lei /locuitor adică circa 787.840 lei. Consiliul Judeţean mai plăteşte şi el sume ce se ridică pâna la circa 3 miliarde de lei pe an.

ADI „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” obţine anual excedent din venituri ceeea ce înseamnă că sumele plătite de fiecare autoritate publică locală sunt supraestimate şi nejustificate.

Care este interesul înfiinţării unei astfel de entităţi?

Păi, furtul banului public dintr-o gramadă mai mare fapt ce trece neobservat organelor cu competenţe şi atribuţii în verificarea acestor fonduri publice. Un exemplu: În cadrul, acestei ADI sunt plătiţi şi reprezentanţii autorităţii publice reprezentate în AGA. În cazul de faţă, circa 35 de reprezentanţi ai autorităţilor publice şi unul al Consiliului Judeţean sunt plătiţi din aceste fonduri publice alocate pentru câini.

Interesant este si locul de unde sunt achizitionate hrana si produsele de uz veterinar.

Nemulţumit de excedentul obţinut anual directorul ADI „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, dr. Cioran Adrian, solicită informaţii Direcţiei de Statistică Hunedoara şi stabileşte cotizaţiile anuale celor 35 de UAT-uri, fără nicio justificare economico-financiară, în sumă anuală de 851.246 lei.

Multe din aceste UAT-uri nu au înfiinţat legal un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân şi totuşi plătesc pentru asta.

Starea de fapt, privind această activitate, a fost periodic relatată în presă sau pe paginile de facebook http://www.mesagerulhunedorean.ro/un-nou-caz-cu-cantec-la-adapostul-cainilor-fara-stapan-din-petrosani-cine-l-a-ucis-pe-oita/ ; https://gddhd.ro/comunitate/reprezentantii-serviciului-judetean-pentru-ocrotirea-animalelor-fara-stapan-neaga-continuare-acuzatiile-aduse-cazul-adapostului-de-caini-de-la-petrosani/ ;

https://www.youtube.com/watch?v=VuVMnk6Blq8     Petroşani

https://www.youtube.com/watch?v=y6DHje_riqs      Hunedoara

STAREA DE DREPT

Conform prevederilor legii administraţiei publice locale „Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică”

Numai că, în acest caz, fiind vorba de o lege specială, respectiv OUG155/2001 republicată, aceasta are reglementări clare si precise ce nu pot fi aplicate de fiecare după cum îl taie capul. Astfel, conform prevederilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 (r) „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.”

În cazul în care această activitate nu poate fi  desfăşurată de către serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân, legal înfiinţat, acesta poate fi concesionat conform prevederilor art.2 alin.4.

Aşa cum se poate constata legea specială prevede doar posibilitatea concesionării serviciului de gestionare a câinilor, „specialia generalibus derogant”,  conform dispoziţiilor legale şi nu prevede asocierea UAT-urilor prin consiliile locale sau judeţene şi nici delegarea acestuia către vreun ADI conform principiului de drept „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus

În altă ordine de idei sunt încălcate drepturile cetăţenilor de a revendica sau adopta câini prin „mutarea” nelegală a acestora din zona în care se află în adăposturile situate la zeci si chiar sute de kilometri ascunse prin paduri cu drumuri desfundate. Conform dispoziţiilor imperative ale HG1059/2013 art.12 alin.5 „Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă”.

Conform unui alt principiu de drept „ceea ce este interzis înseamnă că nu este permis”, aceste fapte constituie infracţiunea de abuz în serviciu atat a reprezentantului UAT-ului cât şi a reprezentanţilor ADI „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

Chiar dacă este recunoscută de utilitate publică ADI este o simplă asociaţie înfiinţată in baza OG26/2000 actualizată şi răspunde in solidar pentru prejudiciile cauzate bugetelor publice locale sau judeţene respectiv cetăţenilor UAT-urilor în cauză.

“Exemplu” de urmat

Auzind de „maiestuoasa” realizare a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu s-a deplasat personal la Hunedoara să stea de vorbă cu factorii de decizie din zonă dorind să demareze un proiect asemănător şi în judeţul Sibiu. FAPM a informat preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu despre ilegalitatea unui astfel de proiect având în vedere faptul că şi alte Consilii Judeţene au avut în atenţie demararea unui astfel de proiect dar au renunţat în momentul în care juriştii i-au înştiinţat pe consilieri despre nelegalitatea acestuia.

http://www.stiridesibiu.ro/?p=49798     http://radiocluj.ro/2017/05/15/consiliul-judetean-sibiu-rezolva-problema-cainilor-fara-stapan/

Faptul că la nivel naţional se doreşte ceva ce legea actuală nu prevede este de mai puţină importanţă cert rămând doar faptul că acesti câini au devenit o afacere profitabilă pentru autorităţile locale în contextul în care legea este încălcată cu neruşinare, iar de banul public beneficiază şi reprezentanţii autorităţilor publice locale şi judeţene.

Întrebat despre eutanasierea câinilor, reprezentantul ADI Hunedoara ne-a dat următoarea explicaţie infirmată de fapte:”Ca urmare a suspendării hotărârii HG1059/2013, începând din luna iunie 2014 nu se mai fac eutanasieri” … “Datorită faptului că nu se mai fac eutanasieri, nu se emit nici decizii de eutanasiere…”. Puteţi constata singuri minciuna acestui individ, studiind situaţia prezentată mai sus.

Legea nu se „citeşte” la televizor, ci cu mare atenţie şi în întregul ei nu pe „segmente” de interes. Reprezentanţii ADI „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”  ştiu „ceva” ce nici judecătorii nu ştiu, că legea permite eutanasierea câinilor după 14 zile. Interesant.

FAPM va sesiza Camera de Conturi Hunedoara, ANAF şi organele de cercetare penală privind infracţiuni de abuz în serviciu, gestionare frauduloasă a fondurilor publice,  cruzime faţă de animale respectiv ucidere cu intenţie, fără drept, a câinilor capturaţi.

Oricărei persoane ce se simte prejudiciată de o parte sau de întregul conţinut al acestui articol i se va acorda Dreptul la replică ce va fi publicat imediat.

Be Sociable, Share!

Hit Counter provided by Skylight