Incompetenţa reprezentanţilor ANSVSA, frica de repercursiuni sau „aripa protectoare” a comiterii de infracţiuni

Incompetenţa reprezentanţilor ANSVSA, frica de repercursiuni sau „aripa protectoare” a comiterii de infracţiuni

Acţiunea de la Sulina a obligat FPAM sa transmită numeroase sesizări şi solicitări de informaţii publice către instituţiile publice ce au ca obiect de activitate verificarea respectării OUG155/2001 republicată de către autorităţile publice locale respectiv serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân.

Raspunsul ANSVSA nu a întârziat să apară, chiar dacă acesta conţine o serie de aberaţii care ne îndreptăţesc să afirmăm că ANSVSA nu aplică legea de frică, repercursiuni politice sau că este „aripa protectoare” a fărădelegilor în acest domeniu de activitate.

Din răspuns desprindem următoarele:

În urma sesizării FPAM au fost demarate verificări la adăpostul SC Servicii Publice SA Tulcea  de către Direcţia Generală Control Oficial din cadrul ANSVSA în colaborare cu inspectori ai DSVSA Tulcea. Au fost identificaţi, în cadrul adăpostului, un număr de 79 de câini având provenienţa Sulina. Dintre aceştia un număr de 60 de câini au fost capturaţi de către SC Servicii Publice SA Tulcea în perioada 20/21 iunie 2017 ceilalţi 19, în mare parte tineret sub vârsta de 6 luni, au fost cazaţi temporar în adăpostul public din Tulcea, deoarece persoana fizică ce însoţea transportul animalelor (pe ruta Sulina –Tulcea) nu a putut face dovada modului în care aceştia au fost capturaţi. Cei 19 căţei cât şi alţi 39 au fost preluaţi spre adopţie, în prezent în incinta adăpostului din Tulcea regăsindu-se doar 14 câini capturaţi de pe raza oraşului Sulina (adoptaţi la distanţă).

Având în vedere informaţiile primite ne întrebăm şi întrebăm ANSVSA unde sunt restul de câini proveniţi de la Sulina în condiţiile în care legea nu prevede decât eutanasierea câinilor cu boli incurabile (pentru cei care ştiu să citească legi).

În altă ordine de idei de ce trebuie să facă o persoană fizică „dovada modului în care aceştia au fost capturaţi” având în vedere că acei câini se aflau într-un mijloc de transport. Întrebarea care se naşte, transportatorii de câini fac dovada „modului de capturare” a câinilor, şi care este textul de lege care prevede acest lucru?  

ANSVSA ne mai dă o informaţie „bombă” interpretată în stil propriu, şi anume:

Referitor la textul de lege care permite unui serviciu public să captureze câini fără stăpân de pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, precizăm că la art.3 pct.1 din HG 1059/2013 sunt prevăzute următoarele: „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art.1 alin.1 din ordonanţa de urgenţă, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, la nivelul cărora au fost înfiinţate, respectiv a subdiviziunilor acestora, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile administrativ teritoriale cu care se învecinează.”

Amintim reprezentanţilor ANSVSA că textul art.3 pct.1 din Norme nu dă dreptul  unui serviciu public să captureze câini pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale din următoarele considerente:

  • Din textul imperativ al art.3 pct.1 rezultă foarte clar şi fără echivoc faptul că „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art.1 alin.1 din ordonanţa de urgenţă, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, la nivelul cărora au fost înfiinţate.

Nu altele.

  • OUG155/2001 republicată reglementează obligativitatea fiecărui UAT să înfiinţeze Serviciul specializat de gestionare a câinilor sub sancţiune contravenţională şi penală. Aplicarea sancţiunii contravenţionale se face de către reprezentanţii ANSVSA, dacă aceştia există, iar în cazul Sulina sancţiunea nu a fost aplicată deşi au trecut 16 ani de la adoptarea OUG 155/2001 tump în care ANSVSA a funcţionat.
  • Conform art.5 alin 6 din Norme „Adăpostirea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine, în condiţiile alin. (4), se face în baza unor protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) şi comunicate Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”. Deci, articolul respectiv privind protocolul de colaborare se referă doar la adăpostire nu la gestionarea câinilor.
  • Conform prevederilor art.12 pct.5 „Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă.” fără nicio altă precizare a legiuitorului.

Pentru că reprezentanţii ANSVSA au „boldit” textul cu „protocolul de colaborare” pentru a ne indica „legalitatea acţiunii” facem precizarea că aceştia nu cunosc situaţia de fapt „neştiind” că SC Servicii Publice SA Tulcea nu a încheiat un „protocol de colaborare” privind adăpostirea câinilor, ci a încheiat un contract de servicii (nr.3329/06.06.2017), adică un contract comercial, având ca obiect „capturare, transport terestru şi gestionare a câinilor fără stăpân, de pe domeniul public al oraşului Sulina”  preţul acestuia fiind de circa 1 miliard de lei pentru 200 de câini, adică exact ce conţine sesizarea preşedintele ANSVSA adresată Guvernului Românie prin adresa nr.25691/17.03.2017 şi neaplicată chiar de către reprezentanţii ANSVSA.

Mergem mai departe cu aberaţiile reprezentanţilor ANSVSA.

Aceştia ne comunică faptul că : „Transportul animalelor pe ruta Sulina-Tulcea s-a efectuat exclusiv pe calea apei”. În acest caz, informăm reprezentanţii ANSVSA că a fost încălcat contractul de servicii, care prevede foarte clar „transport terestru”, iar transportul pe „calea apei” (fluvial) fiind ilegal, chiar dacă apa curge pe pămân, şi, având în vedere durata de peste 8 ore au fost încălcate şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

Călătorie de lungă durată” înseamnă o călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot”

(1) Autoritatea competentă eliberează autorizaţii transportatorilor care efectuează căltorii de lungă durată, la cererea acestora, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(b) solicitanţii au depus următoarele documente:

(i) certificate valabile de competenţă profesională pentru conducători şi însoţitori în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) pentru toţi conducţtorii şi însoţitorii care efectuează călătorii de lungă durată;

(ii) certificate valabile de autorizare în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) pentru toate

mijloacele de transport rutier care urmează să fie utilizate pentru călătorii de lungă durată;

(iii) detalii privind procedurile care le permit transportatorilor să urmărească şi să înregistreze circulaţia vehiculelor rutiere aflate sub responsabilitatea lor şi să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;

În ceea ce priveşte condiţiile de transport a câinilor reprezentanţii ANSVSA nu suflă o vorbă despre faptul că cei 60 de câini capturaţi de către SC Servicii Publice SA Tulcea au fost transportaţi într-o dubiţă în care existau circa 3-4 cuşti. Nu mai trebuie să amintim ce spun prevederile legale în acest sens: „La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul acestora se interzic următoarele”:

  • transportarea câinilor fără cuşti individuale de transport;

Unde ar fi încăput cele 60 de cuşti obligatorii. În acest caz, reprezentanţii ANSVSA ar fi trebuit să sancţioneze SC Servicii Publice SA cu amenda prevăzută de lege respectiv 2000 la 5000 lei.

Pentru neconformităţile constatate referitoare la depăşirea numărului maxim de animale ce puteau fi îmbarcate în autovehicul, SC Servicii Publice SA Tulcea a fost sancţionată contravenţional în conformitate cu prevederile OG 2/2001 cu modificările şi completăruile ulterioare” incompetenţa reprezentanţilor ANSVSA dovedindu-se iarăşi. Păi, cum să sancţionezi în baza OG 2/2001 când sancţiunea trebuie aplicată pe baza art.13 lit.e raportat la art.2 lit.a din Norme sancţiunii fiindu-i aplicabile prevederile OG 2/2001.

Umează cea mai mare tâmpenie comunicată de către reprezentanţii ANSVSA şi anume:

În urma verificărilor efectuate, luându-se în considerare necesitatea înfiinţării unui serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul consiliului local Sulina, reprezentanţii instituţiei noastre au stabilit un termen de 90 de zile, perioadă în care primăria oraşului Sulina are responsabilitatea de a întreprinde demersurile necesare pentru a înfiinţa serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, sau după caz, externalizarea acestuia în condiţiile legii. În caz contrar, reprezentanţii DSVSA Tulcea vor comunica măsurile dispuse…”

Incompetenţă, frică de răspundere, frică de represiuni sau „protecţie” cu bună ştiinţă a celor care comit ilegalităţi în domeniu.

Textul art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată este imperativ şi nu permisiv astfel că, încă din anul 2001, fiecare UAT are abligaţia de a înfiinţa servicii de gestionare a câinilor a cărei structură organizatorică se va dimensiona în funcţie de necesităţi adică de numărul de câini existenţi pe raza localităţii. Lipsa acestui serviciu se sancţionează cu amendă de la 5000 la 10000 lei, iar aceasta este aplicată de către reprezentanţii ANSVSA şi nu alţii.

Externalizarea unui serviciu public se face după ce acesta a fost înfiinţat legal şi nu înainte.

Reprezentanţii ANSVSA sunt „drăguţi” că nu au aplicat legea şi au dat un termen de 90 în condiţiile în care această obligaţie este din 2001 !!! având în vedere şi faptul că la 31.12.2017 încetează aplicabilitatea contractului. Dar pâna atunci, în cele 90 de zile, SC Servicii Publice SA poate să îşi „onoreze” contractul beneficiind de sprijiul reprezentanţilor ANSVSA şi să îşi încaseze „beneficiile” chiar cu preţul încălcării legii speciale.

Halal organe de control.

Şi ca acest mizerabil răspuns să aibă „girul” că emană de la o instituţie publică este semnat de către Directorul general dr. Cristian Togan.

Deplorabil, domnule Director general, în condiţiile în care ştim fiecare dintre noi că ANSVSA nu reprezintă vreo autoritate naţională în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor ci o altfel de „autoritate”.

Deplorabil că „emanaţi” astfel de răspusuri fără a „verifica respectarea prevederilor OUG155/2001 republicată” în condiţiile în care la nivel naţional situaţia este deplorabilă.

Vom relata, în curând, ce fac reprezentanţii DSVSA, când vine vorba de iubitori şi deţinători de animale pentru a înţelege DIFERENŢA în aplicarea legilor sau „măsura” cu care acestea se aplică.

FPAM va sesiza Camera de Conturi Tulcea privind ilegalităţile comise, în acest caz, şi a demarat procedura privind anularea, în instanţă, a contractului de servicii nr.3329/06.06.2017.

http://www.obiectivtulcea.ro/saizeci-de-caini-din-sulina-adapostul-de-la-tulcea-pregatiti-pentru-adoptie/