CAMPANIA “ Dau STATUL ROMÂN în judecată”

CAMPANIA “ Dau STATUL ROMÂN în judecată”

Pentru toate ilegalităţile comise de STATUL ROMÂN, prin ministerele si instituţiile din subordine, împotriva iubitorilor de animale privind încălcarea drepturilor constituţionale ale acestora şi neimplicarea activă, prin instutuţiile subordonate, în stoparea ilegalităţilor privind cruzimi faţă de animale şi economico- financiare comise de către serviciile publice de gestionare  a câinilor fără stăpân şi “prestatori “ de servicii de capturare, transport, întretinere, etc.,  parteneri de casă ai primarilor din UAT-urile din Romania, FPAM împreună cu alte organizaţii de protecţie a animalelor, instituţii media şi alte organizaţii interesate va formula o acţiune împotriva STATULUI ROMÂN (Parlament, Guvern, MAI, Parchete, ANSVSA, instanţe de judecată inclusiv ICCJ pentru următoarele motive ce pot fi modificate sau completate ulterior.

Cei ce doresc sa se alature inclusiv prin contribuţii financiare, organizaţii interne şi internaţionale, persoane fizice şi juridice din România sau din străinătate să contacteze FPAM la adresa office@fpam.ro  .

În  condiţiile demarării unei astfel de acţiuni de proporţii, FPAM va încheia contracte cu toate persoanele juridice invocate mai sus pentru stabilirea unei comisii de lucru, reprezentanţi ONG şi Avocaţi, şi stabilirea unei comisii de urmărire a donaţiilor, sponsorizărilor, participaţiunilor financiare.

Parlamentul Romaniei, care, prin adoptarea Legii 258/2013  fără consultarea reprezentanţilor ONG şi a iubitorilor de animale ca plătitori de taxe şi impozite din care se desfăşoară activitatea serviciilor publice de gestionare a câinilor, ne-a încălcat drepturi constituţionale privind, Demnitatea umană, Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, Dreptul la ocrotirea sănătăţii, Integrarea în Uniunea Europeană  lege care conţine articole neconstituţionale, pe care CCR  le-a ignorat în momentul judecării excepţiei de neconstituţionalitate atât prima dată cât şi a doua oară sub presiunea politică, a străzii şi mass media. Pentru faptul că a adoptat o lege care nu are la bază  o “activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acel domeniu, precum şi a reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene”  ignorând sau aplicând eronat prevederi ale Legii 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie.

Guvernul României şi ANSVSA, pentru emiterea şi adoptarea HG1059/2013 privind Normele de aplicare a OUG155/2001 republicată, cu multe articole neconstituţionale, ilegale şi care se subsituie Parlamentului României ca putere exclusiv legistativă. Prin adoptatrea acestui act administrativ Guvernul României şi ANSVSA pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică a cetăţenilor, încălcând, prin aceasta, drepturile constituţionale privind Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Din aceasta perspectiva, Hotărârile de Guvern sunt praeter legem şi secundum legem. Ele sunt adoptate în baza legii, în limitele acesteia, şi dupa ce domeniul respectiv a fost supus unei reglementări legale, ele neputând dispune decât măsuri administrative, pentru asigurarea organizării executării legilor. Hotărârea de Guvern intervine atunci când executarea unei prevederi din lege reclamă stabilirea de măsuri sau a unor reguli subsecvente, care să asigure corecta lor aplicare.

Ministerul Public si Ministerul de Interne, pentru că atunci cand tu reclami o posibilă infracţiune sau nedreptate care ţi s-a facut, unii politişti nu fac nici un demers procedural ca sa stabilească dacă ai fost prejudiciat, dacă esti o victima reala sau nu sau soluţionează cauza în favoarea infractorilor contrar probelor de la dosar sau a legilor în vigoare, încălcându-ne astfel Dreptul la o justiţie echitabilă şi liberul acces la justiţie!  Degeaba depui o plângere dacă ea rămâne la stadiul de poveste scrisă de adormit procurorii sau politiştii în funcţie pâna la vârsta de pensionare de 49 de ani.

Consiliile generale, locale şi primariile patriei pentru că nu au respectat dispoziţiile art.1 alin.1 şi art.2 alin. 1 din OUG155/2001 republicată, nu au sterilizat , microcipat şi înregistrat în RECS toţi câinii aflaţi în proprietate, conform dispoziţiilor legale. Că au aplicat uciderea câinilor după 14 zile sau mult înainte arătând că prevederile  Deciziei nr.1/2012 a CCR sunt NULE în faţa lor, că Legea 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene este la degetul mic al acestora, că, însăşi, OUG155/2001 este de ignorată atâta timp cât conţine cifre şi cuvinte, 14 şi eutanasiere.

ICCJ, pentru că a soluţionat cele trei plângeri împotriva HG1059/2013 introduse de către FPAM, Vier Pfoten şi Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor la comandă politică şi presiune mass media afiliate politic, ignorând ilegalitatea acesteia în mare parte, ignorând imixtiunea Guvernului în treburile Parlamentului.

Independenţa justiţiei având de suferit, iar România nemaifiind stat de drept.

În acest mod instituţiile menţionate mai sus au instigat la ură naţională, la discriminare, încălcare a demnităţii umane şi violenţă publică.

22789128_808984712614212_2219071521872725201_n