Dă autorităţile publice locale în judecată. Partea II

Dă autorităţile publice locale în judecată. Partea II

Sunt de notorietate recunoscute abuzurile autorităţilor publice locale în a “reglementa”, cu încălcarea atribuţiilor şi a competenţelor, fel de fel de Regulamente privind deţinerea, creşterea, întreţinerea, etc a câinilor de către persoanele fizice şi juridice de pe raza localităţii respective.

Aceste “regulamente” sunt produsul unor minţi bolnave de putere care cred că deţin puterea absolută asupra bunurilor şi proprietăţii unei persoane fizice şi juridice deţinătoare de animale de companie şi pot lua orice hotărâre oricât de nelegală ar fi.

Astfel, majoritatea administraţiilor publice locale iau astfel de hotărâri abuzive pe principiul “dacă ne contestă cineva în instanţă, bine, dacă nu, iarăşi bine”. Este de înţeles de ce majoritatea “politricienilor” doresc introducerea “PRAGULUI”, la care cetăţenul de rând să nu poată ajunge, în cadrul infracţiunii de abuz în serviciu.

Abuzul în serviciu nu este o prioritate aşa mare în modificarea Codului penal având în vedere clarificarea acestuia de către Curtea Constituţională prin Decizia nr.405/15 iunie 2016.

Astfel, Curtea “constată că dispoziţiile art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.

Deci, modificarea Codului Penal cu privire la abuzul în serviciu este foarte SIMPLĂ şi eficientă în toate cazurile: se modifică textul “îndeplineşte în mod defectuos”  cu textul “îndeplineşte prin încălcarea legii”.

Cum în majoritatea cazurilor reprezentanţii autorităţilor publice, ai instituţiilor publice, etc. încalcă legile cu neruşinare şi fără teamă că ar putea fi pedepsiţi pentru aceasta au găsit de cuvinţă să “secţioneze” fapta.

Astfel ar trebui să existe un prejudiciu stabilit în cuantum de …. lei.

Instigăm public”daţi autorităţile publice locale în judecată ori de câte ori emit o HCL privind reglementări în afara sferei de competenţă cum ar fi: Regulamente de deţinere, întreţinere, etc animale prin care instigă adminstratorii de condominii la nerespectarea dispoziţiilor Legii 230/2007 privind asociaţiile de proprietari, “sugerându-le” că pot institui taxe sau sume în sarcina proprietarilor de câini, în care “reglementează” cum să circule câinii deţinuţi de proprietari pe domeniul public, ce documente să deţină aceştia pentru a nu fi amendaţi de Poliţia Locală, etc.

Puteţi avea în atenţie următoarele constatări ale instanţelor de judecată:

CONCLUZII

1.Dreptul administrativ, ca ramura de drept distincta, are norme proprii si principii specifice. Principiul general aplicabil in materia dreptului public, este ca o autoritate publica nu are dreptul sa intreprinda nici o actiune ce nu este in mod expres permisa, nefiind aplicabil principiul din sfera dreptului privat, conform caruia “tot ce nu este interzis este permis.”.  Tocmai pentru că activitatea organelor administrative este o activitate de organizare a executarii si de executare în concret a legii (art. 108 al. 2 Constitutie) si nu altceva. In aceeasi lumina este si definit actul administrativ care este un act juridic unilateral, care emană de la o autoritate publică, în temeiul puterii publice, pe baza şi în vederea executării legii.

 1. Incalcarea prevederilor Legii 24/2000. Legea 24/2000, privind tehnica legislativa, prin art. 3 retine in mod expres SI IMPERATIV: “Normele de tehnica legislative sunt obligatorii” si prin dispozitiile mentionate la art. 21, obliga C.L.M. ………., ca in activitatea de documentare pentru fundamantarea proiectului Hotararii nr. ……….., sa examineze PRACTICA INSTANTELOR JUDECATORESTI.

Aceasta practica este relevata prin:

 1. CURTEA DE APEL TIMISOARA – sectia contencios administrative si fiscal, DECIZIA CIVILA NR. 740/12 MAI 2009, DOSAR din 19.02.2009. Sub un prim aspect, Curtea retine caracterul nelegal si abuziv al HCL nr. 57/7.08.2007, fiind adoptată cu nesocotirea Legii nr. 205/26.05.2004 privind protectia animalelor. Din analiza sistematică a prevederilor acestui act normativ rezultă excluderea posibilitătii de a limita numărul câinilor sau a altor animale domestice în gospodăriile individuale, de către autoritătile administrative. Contrar legislatiei în materie, prin art. 1 din HCL nr. 57/7.08.2007, s-a dispus ca numărul de câini ce pot fi detinuti de către cetăteni în gospodării individuale este de 2 câini adulti si pentru o perioadă de 3 luni căteii, iar de către societăti comerciale este de 2 câini adultii si 2 cătei pe o perioadă de 2 luni, cu mentiunea interdictiei de a fi lăsati pe domeniul public sau privat.

Aceste prevederi nu numai că aduc atingere dreptului de proprietate individuală al cetătenilor care se bucură de o ocrotire constitutională, prin impunerea unor reguli în gospodăria proprie, dar pe de altă parte prin restrictiile impuse îi pot determina pe cetătenii să ia măsura abandonării animalelor, măsură interzisă prin dispozitiile art. 6 alin.2 din lege.

 1. b) TRIBUNALUL BRASOV –sectia contencios administrative si fiscal, SENTINTA CIVILA nr. 3.407/CA/28 mai 2012 a anulat prevederile HCL privind Regulamentului de crestere a animalelor domestice si pasarilor de curte in Municipiul Brasov ;
 2. c) TRIBUNALUL SATU-MARE, sectia contencios administrative si fiscal, SENTINTA CIVILA nr. 528/CA/10.12.2008, “Prin condiţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare a deţinerii de animale de companie de acordul scris al vecinilor se adaugă la lege, această condiţionare nefiind în acord cu spiritul şi litera actelor normative de valoare superioară interne şi internaţionale care reglementează deţinerea de animale de către persoanele fizice;
 3. d) CURTEA DE APEL CLUJ, sectia contencios administrative si fiscal, DECIZIA NR.3.046/7 septembrie 2011. Prin solutia pronuntata de CURTEA DE APEL CLUJ, in Decizia nr. 3046/2011, dosarul nr. 3.260/117/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 721 din 13 octombrie 2011 se retine ca “necesitatea obtinerii acordului locatarilor nu face decat sa lase loc subiectivismului, putand genera abuzuri si conflicte in cadrul comunitatii, pe fondul discriminarii persoanelor care iubesc animalele”.
 4. e) CURTEA DE APEL ORADEA – sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, DECIZIA nr. 98/CA/2008-R, dosar nr. 2967/83/CA/2007-R:” Orice proprietar are dreptul de a folosi apartamentul proprietatea exclusiva, precum si cotele parti care se afla in proprietate comuna indiviza, fara ca acest drept sa poata fi conditionat de acordul altor proprietari vecini sau coproprietari asupra cotelor parti indivize.” “Nu se poate institui o prezumtie ca proprietarul va abuza de modul de folosinta a dreptului de proprietate pentru a se solicita acordul prealabil al vecinilor, cum de altfel acest acord prealabil nici nu inlatura dreptul coproprietarilor de a solicita ulterior incetarea eventualelor abuzuri.”
 5. f) o lipsa de educatie si o mentalitate care demonsteaza nivelul scazut de civilizatie, aspecte amendate de Decizia Curtii Constitutionale nr. 1 din 11.01.2012, atunci cand se referea la relatia omului cu mediul inconjurator din care fac parte si animalele, inclusiv animalele fara stapan, indiferenta in raport cu nevoie acestora nefiind o dovada a demnitatii umane, dimpotriva, potrivit sensului acestei Decizii Constitutionale
 6. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor care in mod expres nu numai ca nu restrictioneaza detinerea animalelor de compagnie de nici un acord al vecinilor dar nu restrictioneaza nici numarul animalelor de companie care pot fi detinute, cu conditia respectarii Legii 205/2004 privind protectia si bunastarea acestora (art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 205/2004 privind protectia animalelor si ale Ordinului ANSVA nr. 31/31.03.2008, respectiv Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 523.30.06.2008), conform carora: “numarul de animale, cu exceptia animalelor salbatice, detinut de o persoana fizica sau juridica nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare.”
 7. Reglementările privind detinerea animalelor de companie pe raza Municipiului _______, sunt date prin lege in competenta altei autoritati, respectiv AUTORITATII NATIONALE SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR, in conformitate cu art. 10 alin. 2 din Legea 205/2004 in baza caruia: “Conditiile de detinere, intretinere si adapostire a animalelor sunt stabilite prin Ordin al Presedintelui ANSVSA

Legea 205/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, nu autorizeaza consiliile locale sa emita hotarari in vederea executarii prevederilor ei, pentru ca monitorizarea respectarii acestei legi se face de catre reprezentantii A.N.S.V.S.A. si M.A.I. in colaborare cu reprezentantii organizatiilor de protectie a animalelor

 1. Tot din acest act normativ – Legea nr. 205/2004, se desprinde ideea ca animalul este un bun supus aproprierii, fiind deci evaluabil in bani. Constitutia Romaniei (art. 26, art. 44), precum si Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, la care statul nostru este parte, garanteaza dreptul de proprietate si liberul exercitiu al acestuia, neputand fi deci ingradit in mod arbitrar (vointa vecinilor), asa cum s-a retinut si in jurispridenta sus mentionata.
 2. Masura C.L.M. _________ se vrea a fi si retroactiva, in conditiile in care nici legea civila nu poate retroactive (art. 6 Cod civil).

II.. Critici cu privire la art. ___.pct.___ din H.C.L.______ nr. __   –hranirea

Sustinerea paratei ca se incrimineaza ca fapta contraventionala hranirea animalelor, constituie:

 1. a) O incalcare a conditiilor de efectuare a eutanasiei, care va intra in vigoare de la 1 feb 2014, respectiv este “interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege”. Controlarea inmultimii animalelor fara stapan prin infometare, adica prin eutanasie pasiva reprezinta o forma de eutanasie interzisa de lege in tara noastra.
 2. b) Masura contravine si Legii 2005/2004. Este o incalcare a drepturilor animalelor fara stapan la protectie si bunastare, drept reglementat de art 1 din Lega 205/2004, care ocroteste atat animalele cu detinator cat si pe cele fara detinator.
 3. c) Masura contravine inclusiv DECLARATIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR ANIMALELOR care stipuleaza:

Articolul 1 Toate animalele au in mod egal dreptul la existenta in cadrul echilibrului ecologic. Aceasta egalitate nu exclude diversitatea speciilor si indivizilor.

Articolul 2 Orice forma de viata animala are dreptul la respect.

Articolul 3 1. Nici un animal nu trebuie supus unor tratamente brutale sau unor acte de cruzime.

 1. d) o depasire a scopului declarat al HCL__ nr._, respectiv “imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului, intretinere si infrumusetare a municipiului ”, prin formularea chiar de catre parata C.L.M. ______, in cuprinsul intampinarii, ca finalitatea acestei dispozitii o reprezinta prevenirea inmultirii animalelor fara stapan. “Prima contraventie are ca finalitate diminuarea posibilitatilor de perpetuare a animalelor fara stapan

Aceasta problema ca, de altfel, intreaga reglementare a cap. VI din aceasta HCL___nr. __, denumita Reglementări privind detinerea animalelor de companie pe raza Municipiului ______, sunt date prin lege in competenta altei autoritati, respectiv ANSVSA si reprezinta o exceptie de la art. 36 din Legea 215/2001.

III. Cu privire la art. ___.pct.__2 din H.C.L.______ nr. ____ – privind acuza noastra ca nu s-a definit ce inseamna “locuri special amenajate”.

 1. a) Legea 24/2007 actualizata si republicata – legea spatiilor verzi – art. 21 lit. “m” impunea obligatia autoritatii locale pentru organizarea de spatii amenajate, obligatie care nu a fost indeplinita de parata, fapt si comentat de cetăţeni in mass-media
 2. b) O.U.G. 55/2002, reactualizata, vizeaza regimul cainilor periculosi si nu cel al cainilor insotitori de agrement, o alta grupa de caini cu trasaturi morfo-patologice proprii unei clasificari distincte.
 3. c) Din punct de vedere moral, sanctionarea contraventionala nu este legala pentru ca nu exista cadrul necesar de a fi respectata ;
 4. d) Curtea Constitutionala afirma prin Decizia nr. 1/2012 ca demnitatea umana, valoare constitutionala suprema, implica si relatiile omului cu animalele, ori demnitatea umana este grav incalcata de limitarea spatiilor in care un detinator poate sa fie insotit de cainele sau, atata timp cat nu exista spatii amenajate pentru caini.

Textul poate fi completat, în funcţiie de situaţia de la faţa locului şi este valabil şi pentru stabilirea taxelor sau sumelor în sarcina deţinătorilor de animale de către asociaţiile de proprietari

Nu lăsaţi autorităţile publice locale să vă calce în picioare DEMNITATEA,  DREPTURILE voastre legale şi CONSTITUŢIONALE şi DAŢI în judecată Autorităţile publice