Dă autorităţile locale în judecată. Partea III

Dă autorităţile locale în judecată. Partea III

Pentru a înţelege gradul de degradare al societăţii româneşti şi gradul accentuat al corupţiei instituţionalizate, vă prezentăm cazuri „specifice” de încălcări ale legilor de către reprezentanţii autorităţilor publice locale şi cei ai instituţiilor publice respectiv DSVSA.

Ne vom referi strict la Serviciul de gestionare a câinilor din cadrul SUPAGL Brăila şi la reprezentanţii DSVSA Brăila.

Având în vedere solicitarea de informaţii publice a d-nei R.Ş. adresată SUPAGL Brăila şi a răspunsului penibil primit (vezi răspuns SUPAGL Brăila).

În data de 16.11.2017, FPAM se adresează instituţiei cu atribuţii şi competenţe în ceea ce priveşte „verificarea respectării” OUG155/2001 republicată de către autorităţile publice locale – DSVSA Brăila, având în vedere răspunsul SUPAGL Brăila respectiv cel de la pct.6 „Cantitatea de cadavre predată pentru neutralizare în perioada 01.04.2017 – 01.10.2017 este de 3620 kg. Această cantitate reprezintă câinii decedaţi în adăpost, dar şi cadavrele animalelor colectate de pe domeniul public”, solicitând următoarele informaţii şi documente publice:

 1. Documentul de înregistrare/autorizare a SUPAGL Brăila de a desfăşura activităţi de ecarisare a teritoriului;
 2. Numele medicului veterinar care a însoţit echipajul de capturare sub supravegherea căruia au fost tranchilizaţi câinii cu arma cu tranchilizante, pe domeniul public, având în vedere că permanent echipajul s-a deplasat fără medic veterinar;
 3. Documentul privind înregistrarea/autorizarea mijlocului de transport deşeuri de origine animală utilizat la ecarisarea teritoriului;
 4. Situaţia cadavrelor de animale ridicate de pe domeniul public în perioada 01.04.2017 – 01.11.2017, defalcate pe categorii de animale; (vezi adresă FPAM)

Precizăm, dacă mai era nevoie, că în 6 luni, conform document, SUPAGL Brăila, au fost adoptaţi un număr de 401 câini, au murit „de râs” în adăpost, datorită condiţiilor de întreţinere „excelente”, din banii publici, restul de câini astfel că primarul Brăilei ar trebui să fie mândru,  nu că este român, ci că toţi câinii capturaţi au avut „rezolvare”.

„Justificarea” impertinentă a reprezentanţilor SUPAGL Brăila este una care demonstrează ilegalităţile comise în adăpostul de câini Unirea, a sifonării banului public, consum nejustificat de fonduri publice, cruzimi faţă de animale, pe baza unor înregistrări duble, se pare, privind evidenţa câinilor în lipsa microcipurilor.

În acest mod SUPAGL doreşte să ne „lămurească” faptul că „restul” cantităţii de deşeuri animaliere provine de pe străzile municipiului, adică circa 1000 de cadavre de animale au fost colectate de pe „străzi”.    

Păi, domnule primar, străzile municipiului sunt pline de cadavre de câini (pe când oameni?) şi dumneavoastră nu aţi suflat nicio vorbă despre aceasta în conferinţele de presă. Sau nu aţi dorit să „pronunţaţi” anumiţi termeni, neplăcuţi cetăţenilor, precum gunoaie, cadavre de animale, etc.?

Am formulat o solicitare adresată DSVSA Brăila şi am cerut lămuriri.

Am fost total consternaţi de răspunsul imbecil, neprofesionist şi lipsit de orice logică al reprezentanţilor acestei instituţii publice, cei care emit ordonanţe de suspendare a activităţii şi la 4 zile emit ordonanţe de reluare a activităţii, deşi nu fuseseră respectate măsurile în totalitate, unele dintre acestea nefiind remediate nici în momentul de faţă.

Răspunsul DSVSA Brăila, pe lângă faptul că „bate câmpii”, nefiind la obiect, ne demonstrează reaua credinţă a reprezentanţilor acestei instituţii publice, cu salarii de peste 1500 de euro, lipsă de profesionalism, frică de a lua decizii conforme cu legea, slugărnicie faţă de autorităţile publice locale, etc.

Prin comparaţie, vezi solicitările noastre şi răspunsul DSVSA Brăila semnat de directorul executiv, jurist şi 2 inspectori DSVSA prin care se încearcă să se dea „dreptate” unora care încalcă legea:

colectarea si transportul cadavrelor cainilor de pe domeniul public de catre operatorii serviciului de gestionare al cainilor fara stapan, este permisa, conform art 9; Anexa I  lit.E, alin.2 din O.U.G 15512001cu modificarile si completarile ulterioare precum si art. 38, alin.(l) si (2) din H.G. 1059/2013.

– Operatiunea de capturare a cainilor de pe domeniul public, prin utllizarea de arme cu substante tranchilizante, trebuie facuta sub supravegherea medicului veterinar de libera practica aflat in contract de prestarii servicii medicale veterinare cu unitatea.

Participarea la astfel de operatiuni se face la solicitarea echipei de capturare, in urma constatarii unei situatii ce reclama prezenta medicului veterinar

– ,Inregistrarca/autoizarea mijloacelor de transport animale vii, este reglementata de ;Regulamentul C.E. nr. 712005 privind protectia animalelor in timpul transportului ‘si al operatiunilor conexe si de modificare aDirectivelor 64l432lCE si a Regulamentului nr. 1255197, act normativ potrivit caruia nu se autorizeaza astfel de mijloace de transport. Aceste mijloace de transport trebuie sa indeplineasca conditiile generale cu privire la protectia animalelor pe timpul transportului precum si respectarea pradicllor de transport.

Referitor la situatia numarului de cadavre de caini colectate de pe domeniul public, va rugam sa solicitati o astfel de situatie la administratia adapostului. Conform H.G. 1059/2013, CAP. XVL art. 50, nu se raporteaza o astfel de situatie.

Pentru acest răspuns penibil şi imbecil, directorul Drăgan Gicu (vezi http://fpam.ro/2016/09/08/dumnezeu-ne-va-face-dreptate-penalii-de-la-ansvsa/ ) avea nevoie de alţi „semnatari” pentru a da „putere” răspunsului.

La acest „răspuns”, FPAM a formulat un punct de vedere obiectiv bazat pe dispoziţiile legilor şi a art. menţionate de DSVSA Brăila, pentru ca reprezentanţii acestei instituţii publice să nu aibă impresia că s-au adresat unor „proşti” cu mintea plată.

Din acest „răspuns la răspuns” rezultă următoarele:

ştiind că nu aţi făcut, dealungul anilor, decât să ignoraţi legile şi să fiţi părtaşi la comiterea de ilegalităţi, acţionând împotriva bunăstării şi protecţiei animalelor, pe ascuns, netransparent formulăm prezentele critici:

 1. colectarea şi transportul cadavrelor câinilor de pe domeniul public de către operatorii serviciului de gestionare al câinilor „fără stăpânNU este permisă conform dispoziţiilor legale privind această activitate. Art.9 din OUG155/2001 republicată nu prevede faptul că serviciile de gestionare a câinilor ar putea colecta cadavre de animale de pe domeniul public, ci include faptafolosirii” „cadavrelor câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzipentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse, în sfera infracţională (închisoare de la 1 an la 3 ani): „Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse”
 2. Anexa 1 lit.E alin.2 vorbeşte despre VEHICULE, respectiv „Vehiculele trebuie sa ofere câinilor siguranţa, securitate, protecţie impotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie sa aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi” şi nu despre altceva;
 3. Art.38 alin.1 şi 2 nu au legătură cu „colectarea şi transportul cadavrelor de câini de pe domeniul public” de către serviciul de gestionare a câinilor, ci instituie reguli interne în concordanţă cu legislaţia internaţională în domeniu:

„(1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fiecare adăpost de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.”

 1. În ceea ce priveşte „operatorul” competent în materie (de a strânge cadavrele de animale de pe domeniul public sau de la populaţie) acesta este prevăzut la art.4 alin.4 din Legea 101/2006 republicată respectiv „(h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;)„Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.”
 1. Noi nu v-am întrebat cum se face operaţiunea de capturare cu tranchilizante, ci v-am sesizat că permanent capturarea se face numai cu arma cu tranchilizante fără prezenţa medicului veterinar.
 2. Nu v-am întrebat cum se „înregistrează/autorizează mijloacele de transport animale vii atâta lucru mai ştim şi noi, ci am solicitat „Documentul privind înregistrarea/autorizarea mijlocului de transport deşeuri de origine animală utilizat la ecarisarea teritoriului” de către serviciul de gestionare a câinilor din cadrul SUPAGL Brăila;
 3. Referitor la situaţia „numărului de cadavre de câini colectate de pe domeniul public” verificarea este în sarcina DSVSA Brăila având în vedere „neînregistrarea tuturor câinilor din adăpostul Unirea, mortalitatea survenită ca urmare a tranchilizării necorespunzătoare a câinilor capturaţi, deces survenit în mijlocul de transport ca urmare a sufocării animalelor tranchilizate de către alte animale aflate în cuşcă inconştiente, etc.  Acest subiect ar trebui să nu va lase să dormiţi noaptea, să aveţi coşmaruri, având în vedere că „de asta sunteţi plătiţi în aceste funcţii”.

Mai mult reprezentanţii DSVSA Brăila se simt „agasaţi” în a-şi îndeplini cu bună credinţă funcţia şi, de fiecare dată, ne recomandă să ne adresăm autorităţii publice, adică celor care încalcă legea invocând că mai au şi alte „treburi”.

Fapt pentru care „INSTIGĂM PUBLIC”: Daţi autorităţile publice locale şi reprezentanţii DSVSA în judecată oridecâte ori vi se încalcă drepturi constituţionale sau legale  „prin omisiune” sau „îndeplinirea prin încălcarea legii