GATA, ne-a ajuns ! FPAM dă statul român în judecată

GATA, ne-a ajuns ! FPAM dă statul român în judecată

Curtea Constituţională a ignorat drepturile fundamentale ale iubitorilor de animale.

Cu ceva timp în urmă FPAM a depus o cerere de chemare în judecată a Direcţiei de Salubritate Târgovişte, cerere ce face obiectul dosarului nr. 11493/315/2016 aflat pe rolul judecătoriei Târgovişte, invocând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.7 alin.3 raportate la art.5 alin.2 din OUG155/2001 privind eutanasierea ilegală a câinilor sănătoşi.

Intervenienţi în acest dosar: asociaţiile IREC şi Pro Civilizaţie – fără maidanezi.

Curtea Constituţională a respins excepţia invocată de FPAM, prin Decizia nr. 519 din 17 iulie 2018.

FPAM nu a fost citată la CCR, pentru a-şi susţine şi argumenta cererea, în schimb au fost citate organizaţiile de lobby ale „afacerii maidanezul”, IREC şi Pro Civilizaţie – fără maidanezi

Interesant este faptul că a existat o opinie separată exprimată de Doamna judecător conf. univ. dr. Simona-Maya Teodoroiu care,  în dezacord cu soluţia pronunţată prin Decizia nr.519/2018, a considerat că  „ar fi trebuit admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.7 alin.(2) şi (3) din OUG155/2001”.

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a extins uneori controlul de constituţionalitate, raportând textele de lege criticate şi la alte articole din Legea fundamentală.”

Considerăm că, potrivit acestei practici, ar fi trebuit să fie examinată excepţia de neconstituţionalitate prin raportare la dispoziţiile art.35 – Dreptul la mediu sănătos din legea fundamentală. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că animalele pot fi privite ca o parte constitutivă a unui mediu durabil şi echilibrat ecologic, protecţia acestora fiind încorporată în cadrul mai larg al asigurării condițiilor pentru menținerea unei naturi sănătoase, de care să beneficieze atât generațiile prezente, cât și cele viitoare. Totodată, mediul înconjurător de calitate implică și o faună sănătoasă, problemele animalelor putând afecta, în același timp, sănătatea și siguranța oamenilor. Grija pentru sănătatea animalelor apare, așadar, ca o reflexie a dreptului oamenilor la ocrotirea sănătății, garantat la nivel constituțional prin prevederile art.34, care instituie în sarcina statului obligația de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice (a se vedea paragrafele 14 și 15 din Decizia nr.511 din 4 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.788 din 4 octombrie 2017).”

Soluția suprimării vieții câinilor „avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare”, așa cum prevede textul de lege criticat, aduce atingere relației omului cu mediul, inclusiv cu lumea animală, atât sub aspectul dreptului oricărei persoane de a beneficia de mediu sănătos și echilibrat ecologic, prevăzut de art.35 alin.(1) din Constituție, cât și sub aspectul obligațiilor persoanelor fizice și juridice de a proteja mediul. Aceasta implică, în privința animalelor, responsabilitatea morală a omului de a îngriji aceste ființe într-un mod de natură a ilustra nivelul de civilizație atins (a se vedea și pct.II subpct.3 din Decizia nr.1 din 11 ianuarie 2012).”

În aceste condiţii, în perioada următoare, FPAM va da statul român în judecată pentru stoparea canicidului din România şi a afacerilor oneroase pe seama câinilor fără stăpân făcute de autorităţile publice locale din 2001 şi până în prezent.