Nereguli în gestionarea câinilor fără stăpân la Avrig-Sibiu şi Făgăraş-Braşov

Nereguli în gestionarea câinilor fără stăpân la Avrig-Sibiu şi Făgăraş-Braşov

FPAM a derulat o acţiune privind respectarea OUG155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân în localităţile Avrig-Sibiu şi Făgăraş-Braşov în perioada 15.05.2018 – 16.05.2018.

Avrig-Sibiu

Pornind de la documentele puse la dispoziţie de către primăria Avrig şi discuţia avută la nivelul UAT cu primarul şi viceprimarul s-au constatat următoarele:

 • Primăria Avrig are o HCL nr.19/2006 privind înfiinţarea în cadrul Serviciului public de administrare a pieţelor, parcurilor şi spaţiilor verzi, a compartimentului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
 • Prin aceeaşi hotărâre se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de administrare a pieţelor, parcurilor şi spaţiilor verzi şi gestionarea câinilor fără stăpân, conform anexei1, …
 • Aprobă şi organigrama şi statul de funcţii al acestuia, conform anexelor 2 şi 3,…

Având în vedere faptul că anexele nu ne-au fost puse la dispoziţie înţelegem că există un motiv bine întemeiat.

Sumele pentru desfăşurarea activităţii sunt aprobate abia în anul 2017 prin HCL nr.52/2017 privind aprobarea bugetului local al oraşului Avrig pe anul 2017 la rubrica Alte servicii în domeniul protecţiei mediului de 229, 00 lei şi Partea V-a Acţiuni economice de 11.328,80 lei.

Nereguli constatate:

 • Au fost încălcate dispoziţiile OUG155/2001 privind înfiinţarea „serviciului” şi nu a „compartimentului”;
 • Regulamentul de orgnizare şi funcţionare amestecă „administrarea pieţelor, parcurilor şi spaţiile verzi” cu gestionarea câinilor;
 • Organigrama aprobată nu conţine personal specializat pentru gestionarea câinilor, tehnician veterinar şi prevede încheierea unui contract cu un medic veterinar de liberă practică
 • Sumele alocate la „grămadă” nu pot fi justificate în activitatea serviciului de gestionare a câinilor cu atât mai mult cu cât se referă la „alte servicii” şi nu cele de gestionare a câinilor.
 • Adăpostul, dacă are Certificat de înregistrare emis de către DSVSA Sibiu emis cu nerespectarea prevederilor Referatului de evaluare a adăpostului, de către personal iresponsabil din cadrul DSVSA, nu corespunde, din punctul nostru de vedere condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor, nu are un cabinet veterinar în care să se efectueze intervenţii chirurgicale, sterilizări sau eutanasieri. Condiţiile de „deţinere” a câinilor provoacă acestora traume fizice şi psihice adică cruzimi faţă de  acestea, fără ca vreun reprezentant DSVSA să sesizeze şi sancţioneze acest aspect, deşi aceştia sunt considerate autorităţi în „domeniul protecţiei animalelor” conform legii.
 • Locul ampalsării adăpostului descurajează adopţiile sau revendicările.

Pentru cele constatate ne vom adresa Camerei de Conturi Sibiu.

Drumul până la adăpost. Drum care descurajează revendicările, adopţiile sau vizitele persoanelor interesate de cheltuirea banului public şi bunăstarea animalelor.

 

Făgăraş – Braşov

Urmare a documentelor puse la dispoziţie de primărie s-au constatat următoarele:

 • Prin HCL 188/31.08.2017 se aprobă asocierea între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheilas Animal Rescue Mission în vederea asigurării derulării activităţii în cadrul serviciului Public a animalelor fără stăpân din aria UAT Făgăraş;
 • Prin HCL 264/29.11.2017 a fost înfiinţat Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a formei de gestiune şi a Caietului de sarcini ;
 • Prin HCL 299/20.12.2017 s-a aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor.., a caietului de sarcini şi a contractului cadru de concesiune.

UAT Făgăraşi a demarat procedura de delegare prin concesionare a serviciului de gestionare a câinilor în martie –aprilie 2018 fără a deţine o HCL privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor, adică fără acordul Consiliului local ca organ deliberativ. Participant la procedura de concesionare:  Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheilas Animal Rescue Mission Făgăraş.

Condiţiile impuse de autoritatea contractatntă au fost imposibile pentru asociaţia participantă.

Şi atunci ne întrebăm cu şi cine a stabilit condiţiile de delegare a serviciului public de gestionare a câinilor ce fac obiectul contractului de concesiune nr.12749/06.03.2013 încheiat cu SC Pablotin Star SRL încheiat pentru o durată de 4 ani adică până la 06.03.2017 !!! Nu mai trebuie să amintim că preţul contractului nu este stabilit clar urmând să fie cel oferit la licitaţie. Sumele sunt destul de mari  chiar de două ori mai mari decât cele propuse pentru asociaţie.

Autoritatea contractantă a respins „propunerea tehnică” a asociaţiei.

Constatări:

Autoritatea publică Făgăraş a demarat proceduri de delegare prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor în lipsa unei HCL privind delegarea prin concesionare a serviciului public de gestionare a câinilor. Mai mult, procedura de concesionare a fost desfăşurată  în baza unui cod CPV pe care numai medicii veterinari sau instituţiile ANSVSA sau DSVSA judeţene, au dreptul de a-l desfăşura, respectiv Activităţi veterinare şi de a participa la licitaţie.

Pentru neregulile constatate, ne vom adresa Camerei de Conturi Brasov

Putem spune că prin grija asociaţiei activitatea de gestionare şi câinii au avut de câştigat.