Sun. Jan 17th, 2021

Incompetenţă şi abuzuri la primăria Şendreni-Galaţi

9 min read
Recomanda si pritetenilor tai
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Isteria câinilor fără stăpân, precum şi neimplicarea autorităţilor locale decât în cazul unor evenimente neplăcute comise de către câinii de pe domeniul public, conduce, de cele mai multe ori, la abuzuri ale autorităţilor publice locale.

Nici comuna Şendreni din judeţul Galaţi nu se dezice de la această „regulă”.

Astfel, primăria Şendreni se confruntă cu situaţii de acest gen sesizate de către cetăţeni, unele dintre ele ridicole, altele pertinente din care singura soluţie este de a comite abuzuri grave datorită ignorării sau interpretării eronate a legislaţiei speciale în domeniul gestionării câinilor.

Aceste documente ne-au fost puse la dispoziţie de către primăria Şendreni urmare a plângerii prealabile depusă de FPAM cu privire la ilegalitatea încheierii unui „contract de achiziţionare serviciilor de ecarisaj pe raza comunei Şendreni”

Răspunsul primăriei Şendreni cu nr. 11122/25.08.2017, la plângerea noastră, întocmit de către consilier juridic Aciobaniţei Laura este mai mult decât penibil demonstrând ilegalitatea contractului dar şi a faptului că legea este interpretată la „modul personal” şi nu unitar.

Din răspuns rezultă foarte clar şi fără echivoc faptul că: „Comuna Şendreni nu are înfiinţat Serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza comunei Şendreni, neavând HCL în acest sens şi nici HCL privind aprobarea concesionării serviciului

Ne comunică, însă, prevederile art. 1 alin.1 din OUG155/2001 republicată accentul punându-l pe „în funcţie de necesităţi” şi ne spune că „până în anul 2016 nu au existat reclamaţii cu privire la existenţa câinilor fără stăpân pe raza comunei Şendreni, nefiind o necesitate”.

Pentru cunoştinţa consilierului juridic al primăriei traducem: „în funţie de necesităţi” – în funcţie de numărul de câini existenţi pe domeniul public şi privat al comunei dar şi cel existent la populaţie (ca posibilă „pepinieră” de câini ce sunt abandonaţi pe domeniul public) pentru a se putea dimensiona real organigrama serviciului de gestionare a câinilor.

Cum legea este imperativă şi nu permisivă, neînfiinţarea serviciului de gestionare a câinilor se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei, iar neamenajarea de adăposturi de câini se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 şi 20.000 lei.  

Faptul că DSVSA Galaţi nu a considerat că este o „necesitate” sancţionarea consiliului local pentru nerespectarea dispoziţiilor imperative ale OUG155/2001 republicată, încălcând dispoziţiile art.1 alin.4 din ordonanţă, a condus la această situaţie abuzivă.

O altă aberaţie, şi ilegalitată ce ar putea fi comisă, pe care ne-o aduce la cunoştinţă consilierul juridic, este faptul că „În  încercarea de a rezolva problema câinilor fără stăpân, am iniţiat o asociere cu Municipiul Galaţi şi comunele Vânători, Smârdan, Tuluceşti – respectiv Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de Gestiune a Câinilor fără Stăpân „Ham – Ham”, care este în faza de proiect”

Nu încercăm să învăţăm pe nimeni legislaţie dar un astfel de proiect excede legii speciale OUG155/2001 republicată.

Ce este şi mai interesant este faptul că toate aceste ilegalităţi s-au comis urmare a depunerii la primăria Şendreni a unei adrese a IREC, înregistrată sub nr.3023/06.03.2017 care „solicită de urgenţă (în termen de 10 zile lucrătoare) capturarea câinilor fără stăpân din zona gării CFR, deoarece sunt agresivi şi pun în pericol viaţa cetăţenilor, îndeosebi copii”

Prin adresa respectivă, IREC mai „recomandă”, ca mari specialişi în domeniu,  primăriei Şendreni ca „în situaţia în care nu dispuneţi de adăpost public şi personal specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, vă solicităm ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea prezentei, să încheiaţi protocol de colaborare cu o unitate administrativă învecinată pentru gestionarea acestora, conform art.3, alin1 şi art.5 alin.5 şi 6 din HG 1059/2013 şi să capturaţi câinii din zona sesizată.”

Urmare a acestei adrese, instigatoare la nerespectarea legilor, primăria „se execută”.

Primăria a încercat să obţină, în anul 2016, ajutorul SC Ecosal Galaţi, SC Zooland Tec SRL şi Asociaţiei Help Lăbuş trimiţând o solicitare în acest sens (Adresa nr. 3145/24.02.2016). Răspunsul acestora fiind de bun simţ – Ecosal, Zooland şi Help Lăbuş.

Frica de ce le-ar putea face IREC dacă nu „se execută” în termenul indicat de ei, încheie abuziv şi ilegal Contractul nr.8465/12.06.2017 de achiziţionare a serviciilor de ecarisaj pe raza comunei Şendreni, jud. Galaţi.

Având în vedere urgenţa situaţiei şi pericolul creat societăţii datorită numărului tot mai mare de câini fără stăpân agresivi de pe raza comunei Şendreni, am procedat la identificarea unei societăţi care să ne sprijine în acest sens, singura soluţie fiind încheierea unui Contract de pretări servicii…”

Domnule primar, urgenţa nu vine în urma sesizării IREC, ci ea a fost permanentă încă din anul 2001, iar urmare a faptului că aţi ignorat legea specială timp de 16 ani situaţia a devenit „disperată” în acest moment. Asta şi pentru faptul că DSVSA Galaţi nu şi-a făcut datoria, de frică, din ignoranţă, din alte raţiuni ce ţin de comportamentul civic şi moral al acestora sau de subordonare faţă de autorităţile locale.

Şi în aceste condiţii, nu aveţi dreptul de a încălca sau ignora legile privind gestionarea câinilor şi a încheia contracte abuzive şi ilegale.

De ce ilegal şi abuziv.

Ilegal

 • Titlul Contractului se referă la „servicii de ecarisaj” şi nu de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Contractul nu este de „concesionare a serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân” ca singură modalitate de delegare de gestiune permisă de lege; (Vezi pag.281 din raportul Curţii de Conturi pe anul 2015), Adresa nr.25691/17.03.2017 a ANSVSA către Guvernul României şi Adresa nr.2324240/DGRIP din 27.03.2017;
 • „Achizitorul” nu este serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân înfiinţat conform prevederilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată şi nici concesionare al acestui serviciu specializat conform doispoziţiilor art.2 alin.4 nefiind ONG de protecţie a animalelor, fapt ce îi interzice „gestionarea câinilor în conformitate cu prevederile aceste legi speciale;

Abuziv

 • Nu există o HCL privind aprobarea achiziţionării serviciilor de ecarisaj;
 • Nu există o HCL privind aprobarea contractului de achiziţie a serviciilor de ecarisaj (pentru că sunt mai multe!!!)
 • Nu există o HCL privind aprobarea mandatării primarului de a semna Contractul de achiziţie a serviciului de ecarisaj (chiar dacă a fost „vizat juridic” de către jr. Laura Magdalena Aciobăniţei)
 • Preţul contractului nu a fost aprobat de către Consiliul local ca organ deliberativ;
 • Evitarea concesionării serviciului pe legea 101/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Pentru a înţelege frauda, vă supunem atenţiei „baza legală” a achiziţiei, astfel: aceasta s-a făcut în baza CPV-85200000-1  – Servicii veterinare, preţul convenit 500 de lei / bucată x 60 de bucăţi.

CPV-85200000-1  – Servicii veterinare se referă la servicii veterinare şi nu la gestionarea câinilor acestea făcându-se în conformitate cu COD CAEN 7500 şi nu cu OUG155/2001 republicată

Pentru toate cele arătate FPAM va depune acţiune în instanţă privind anulare Contractului ilegal cu nr. de mai sus şi va sesiza Camera de Conturi Galaţi.

Vom cere recuperarea prejudiciilor de la persoanele responsabile de aceste ilegalităţi.