Mon. Sep 16th, 2019

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului (FPAM) este o organizaţie neguvernamentală ce are ca scop apărarea drepturilor animalelor din România, apararea drepturilor fundamentale ale iubitorilor de animale, sanctionarea abuzurilor de orice fel, monitorizarea aplicarii legilor interne si internationale privind protectia animalelor, monitorizarea serviciilor publice si private privind gestionarea cainilor

Despre noi

Recomanda si pritetenilor tai
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
Federaţia pentru protecţia animalelor şi mediului este o organizaţie contituită în baza OG26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi care are ca obiectiv principal respectarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor adoptată de către Liga Internaţională a drepturilor Animalelor şi de Ligile internaţionale afiliate şi proclamată în mod solemn la Paris în 15 octombrie 1978 la sediul UNESCO, precum şi legile şi tratatele la care România a aderat privind protecţia animalelor şi a mediului

Federaţia pentru protecţia animalelor şi mediului (FPAM)  are ca obiective:

a)    promovarea, monitorizarea şi respectarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor, Convenţia Europeană precum şi a altor decizii ale UE;

b)    monitorizare a aplicării legislaţiei interne şi internaţionale privind protecţia animalelor şi mediului în România;

c)     promovarea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor;

d)    ong-urile de protecţie a animalelor şi mediului să fie reprezentate la nivel guvernamental, conform art 14 pct (1) din Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor;

e)    acţiuni caritabile şi filantropice;

f)      apărarea drepturilor animalelor şi protecţia mediului;

g)    realizarea unui dialog permanent în relaţia cu Parlamentul, Guvernul, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoane fizice sau/şi juridice pe problema respectării drepturilor animalelor, prevenirea cruzimii faţă de acestea şi protecţia mediului precum şi respectarea  legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare privind drepturile animalelor şi protecţia mediului;

h)    promovează la nivel naţional împreună cu Parlamentul, Guvernul, administraţiile şi instituţiile publice a cadrului legislativ legal necesar respectării drepturilor animalelor şi mediului în România;

i)      iniţiază, elaborează şi înaintează autorităţilor publice centrale şi/sau locale competente propuneri pentru acte normative în domeniile de interes;

j)      desemnează reprezentanţii pentru dialog, negocieri şi propuneri privind proiecte legislative, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, precum şi cu celelalte organizaţii neguvernamentale şi de dialog social, constituite la nivel naţional, internaţional şi mass-media;

k)    elaborează avizul prealabil pentru întocmirea proiectelor de acte normative iniţiate de Parlament, Guvern sau alte instituţii care  privesc activitatea în domeniul animalelor şi al mediului;

l)      monitorizarea organizaţiilor interne şi/sau internaţionale care activează în România care strâng fonduri pentru mediu şi animalele din România şi modul de implicare şi cheltuire a acestor fonduri privind scopurile pentru care au fost strânse, la solicitarea scrisă a celor interesaţi;

m) depune toate eforturile şi face diligenţele legale în vederea adopării unei legislaţii naţionale în care organizaţiile de protecţie a animalelor şi mediului să fie recunoscute de utilitate publică şi să aibă drept oficial de inspecţie, control şi de aplicare a sancţiunilor;

n)    depune toate eforturile şi face toate diligenţele legale în vederea constituirii instituţiei Poliţia Animalelor şi Mediului precum şi a instanţelor de judecată secţia animale şi mediu;

o)    realizarea unor emisiuni de profil difuzate pe posturile de radio şi televiziune;

p)    participă activ la dialogul social şi contribuie la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor autorităţilor şi a membrilor săi;

q)    promovează etica profesională;

r)      colaboreaza cu ANSVSA, MAI, precum şi alte instituţii competente, pentru  aplicarea legislatiei de protectie a animalelor şi mediului precum si pentru educarea populatiei în vederea respectării drepturilor animalelor şi eliminarea abuzurilor împotriva acestora şi a mediului;

s)    colaborează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, asociaţii, fundaţii, federaţii, confederaţii, ligi, etc instituţiile publice sau private, atât din ţară cât şi din străinătate.

t)     desfăşoară activităţi internaţionale având ca obiective:

 • atragerea de sponsorizări, donaţii, etc străine şi cooperarea internaţională în domeniile de activitate ce interesează organizaţiile membre;
 • dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimbului de experienţă, facilitarea de vizite în ONG-uri naţionale sau internaţionale, urmărind totodată proiectarea unei imagini reale a României în lume;
 • permite afilierea şi se afiliază la uniuni internaţionale similare precum şi la alte uniuni internaţionale;
 • sprijină participarea membrilor săi la conferinţele, reuniunile, etc organismelor naţionale şi internaţionale din domeniul de interes.

u)    întocmeşte rapoarte trimestriale, semestriale şi/sau anuale către instituţii publice sau private naţionale sau internaţionale, iubitori de animale şi/sau grupuri de iubitori de animale, membrii ai organizaţiilor interne şi/sau internaţionale, Consiliului Europei, Parlamentului European, la cerere sau din oficiu.

Leave a Reply