Sun. Jan 17th, 2021

Despre noi

Recomanda si pritetenilor tai
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
Federaţia pentru protecţia animalelor şi mediului este o organizaţie contituită în baza OG26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi care are ca obiectiv principal respectarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor adoptată de către Liga Internaţională a drepturilor Animalelor şi de Ligile internaţionale afiliate şi proclamată în mod solemn la Paris în 15 octombrie 1978 la sediul UNESCO, precum şi legile şi tratatele la care România a aderat privind protecţia animalelor şi a mediului

Federaţia pentru protecţia animalelor şi mediului (FPAM)  are ca obiective:

a)    promovarea, monitorizarea şi respectarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor, Convenţia Europeană precum şi a altor decizii ale UE;

b)    monitorizare a aplicării legislaţiei interne şi internaţionale privind protecţia animalelor şi mediului în România;

c)     promovarea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor;

d)    ong-urile de protecţie a animalelor şi mediului să fie reprezentate la nivel guvernamental, conform art 14 pct (1) din Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor;

e)    acţiuni caritabile şi filantropice;

f)      apărarea drepturilor animalelor şi protecţia mediului;

g)    realizarea unui dialog permanent în relaţia cu Parlamentul, Guvernul, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoane fizice sau/şi juridice pe problema respectării drepturilor animalelor, prevenirea cruzimii faţă de acestea şi protecţia mediului precum şi respectarea  legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare privind drepturile animalelor şi protecţia mediului;

h)    promovează la nivel naţional împreună cu Parlamentul, Guvernul, administraţiile şi instituţiile publice a cadrului legislativ legal necesar respectării drepturilor animalelor şi mediului în România;

i)      iniţiază, elaborează şi înaintează autorităţilor publice centrale şi/sau locale competente propuneri pentru acte normative în domeniile de interes;

j)      desemnează reprezentanţii pentru dialog, negocieri şi propuneri privind proiecte legislative, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, precum şi cu celelalte organizaţii neguvernamentale şi de dialog social, constituite la nivel naţional, internaţional şi mass-media;

k)    elaborează avizul prealabil pentru întocmirea proiectelor de acte normative iniţiate de Parlament, Guvern sau alte instituţii care  privesc activitatea în domeniul animalelor şi al mediului;

l)      monitorizarea organizaţiilor interne şi/sau internaţionale care activează în România care strâng fonduri pentru mediu şi animalele din România şi modul de implicare şi cheltuire a acestor fonduri privind scopurile pentru care au fost strânse, la solicitarea scrisă a celor interesaţi;

m) depune toate eforturile şi face diligenţele legale în vederea adopării unei legislaţii naţionale în care organizaţiile de protecţie a animalelor şi mediului să fie recunoscute de utilitate publică şi să aibă drept oficial de inspecţie, control şi de aplicare a sancţiunilor;

n)    depune toate eforturile şi face toate diligenţele legale în vederea constituirii instituţiei Poliţia Animalelor şi Mediului precum şi a instanţelor de judecată secţia animale şi mediu;

o)    realizarea unor emisiuni de profil difuzate pe posturile de radio şi televiziune;

p)    participă activ la dialogul social şi contribuie la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor autorităţilor şi a membrilor săi;

q)    promovează etica profesională;

r)      colaboreaza cu ANSVSA, MAI, precum şi alte instituţii competente, pentru  aplicarea legislatiei de protectie a animalelor şi mediului precum si pentru educarea populatiei în vederea respectării drepturilor animalelor şi eliminarea abuzurilor împotriva acestora şi a mediului;

s)    colaborează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, asociaţii, fundaţii, federaţii, confederaţii, ligi, etc instituţiile publice sau private, atât din ţară cât şi din străinătate.

t)     desfăşoară activităţi internaţionale având ca obiective:

 • atragerea de sponsorizări, donaţii, etc străine şi cooperarea internaţională în domeniile de activitate ce interesează organizaţiile membre;
 • dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimbului de experienţă, facilitarea de vizite în ONG-uri naţionale sau internaţionale, urmărind totodată proiectarea unei imagini reale a României în lume;
 • permite afilierea şi se afiliază la uniuni internaţionale similare precum şi la alte uniuni internaţionale;
 • sprijină participarea membrilor săi la conferinţele, reuniunile, etc organismelor naţionale şi internaţionale din domeniul de interes.

u)    întocmeşte rapoarte trimestriale, semestriale şi/sau anuale către instituţii publice sau private naţionale sau internaţionale, iubitori de animale şi/sau grupuri de iubitori de animale, membrii ai organizaţiilor interne şi/sau internaţionale, Consiliului Europei, Parlamentului European, la cerere sau din oficiu.

Leave a Reply