Date contact

Sediul: Tulcea, str. Aleea Merişor, bl.A3, sc.B, ap.4, jud. Tulcea

Adresă corespondenţă: Tudor Vladimirescu, str. Brăilei nr.83, jud. Brăila, C.P. 817180

Cod de înregistrare fiscală: 29517677

www.fpam.ro ; e-mail: office@fpam.ro

Cont IBAN: BCR – RO69RNCB0048125803920001

office@fpam.ro