Date contact

Sediul: Bucuresti, str. Paul Greceanu, nr.11,  bl.21A, sc.1, ap.5, sector 2

Adresă corespondenţă: Tudor Vladimirescu, str. Brăilei nr.83, jud. Brăila, C.P. 817180

Cod de înregistrare fiscală: 29517677

www.fpam.ro ; e-mail: office@fpam.ro

Cont IBAN: BCR – RO69RNCB0048125803920001

office@fpam.ro

Protecția animalelor: officefpam@gmail.com

Protecția mediului: ansicomprest@hotmail.com

https://www.facebook.com/fpam.ro